ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: במדבר
פרשה נוכחית: נשא
פרשה הבאה: בהעלותך
 


מכבדה יותר מגופו

הרב יורם אליהו

"תנו רבנן, האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו... עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך" (יבמות סב, ב). מלמדים אותנו חז"ל ששלמות הבית, השלום והשלווה שבו, באים מתוך שהאדם אוהב את אשתו כגופו ומכבדה אפילו יותר מגופו. הרמב"ם פסק מימרא זו להלכה וכתב: "וכן ציוו חכמים שיהא האדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו... ולא יטיל עליה אימה יתרה ויהיה דבורו עמה בנחת ולא יהיה עצב ולא רגזן" (הלכות אישות,טו,יט). הרמב"ם הפך את הסדר בגמרא, וכתב קודם 'מכבדה יותר מגופו' ואח"כ 'אוהבה כגופו', אולי ללמדנו שהכבוד הוא היסוד לכל. כאשר אדם נותן מקום ויחס של כבוד והערכה לאשתו, אזי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, והוא יזכה מתוך כך לבוא גם לידי האהבה הראויה.
יסודות רבים של האהבה וכבוד בין איש לאשתו אנו יכולים ללמוד מהיחס בין האבות והאמהות הקדושים. כך נלמד יסוד זה של מכבדה יותר מגופו מאברהם אבינו בפרשתנו. אברהם מגיע תחילה לאלון מורה ואחר-כך נאמר: "ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלה... את המילה אהלה קוראים בחולם, אהלו, ומדוע כתבה התורה אהלה? נאמר במדרש רבה,"אהלה כתיב מלמד שנטע אהל שרה תחילה ואחר-כך נטע אוהלו". מבאר היפה תואר על המדרש: " כי האדם צריך לכבד את אשתו יותר מגופו" - אברהם ושרה הלכו מרחק רב מאלון מורה ועד בית-אל, בהגיעם הם היו זקוקים למנוחה, אברהם נוטה קודם את אוהל שרה דואג לכל צרכיה ולמנוחתה ואחר-כך פונה לדאוג לעצמו.
מקרה זה הוא מיוחד ומדגיש מאוד את המכבדה יותר מגופו. כי יש זמנים שהאדם פנוי ונינוח, ובמצב זה קל לו להפתיע את אשתו באיזו מחווה ועזרה בבית. אך יש מצבים ששניהם זקוקים לאותו דבר, שניהם עייפים, שניהם זקוקים ליחס מיוחד מבן הזוג, כל אחד חש צורך לשוחח על איזה מאורע קשה שעבר היום. כך היה ממש עם אברהם ושרה. מלמד אותנו אברהם ומלמדים אותנו חז"ל שכאן בא לידי ביטוי המכבדה יותר מגופו. כאן אתה צריך להיות המכבד, לדחות כרגע את צרכיך ולעסוק קודם בצרכי אשתך (ועיין משך חכמה בראשית,ל"ה,א',הסברו העמוק למילה אהלה ובאיזה צרכי אשתו מדובר).
המשך הפסוק הזה מלמד ביתר שאת את גודל המידה הזאת. נאמר... "ויט אהלה בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח לה' ויקרא בשם ה',". לאברהם היה צורך להקים מזבח במקום ולהמשיך את שליחותו החשובה, לקרוא בשם ה' וללמד את יושבי הארץ אמונה בה'. אך אברהם, בראותו ששרה זקוקה לעזרתו, מקדים ועוזר לה ורק אחר-כך פונה להקים את המזבח. נמצאנו למדים שהמכבדה יותר מגופו, היא לא רק מידה בדרך ארץ ובהתנהגות נכונה, אלא שמתוך המכבדה יותר מגופו זוכה האדם לשלום באוהלו, לאהבה ואחווה ושלום ורעות, מתוך כך הוא משיג שלמות בעבודת ה' שלו, וקורבנו וקריאתו בשם ה' יהיו רצויים ומקובלים יותר לפני ה'.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: