ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שלח לך
פרשה נוכחית: קרח
פרשה הבאה: חוקת
 


ישראל- לב העולם

הרב דב ביגון

תורתנו הקדושה פותחת ב"בראשית" ומסיימת ב"ישראל". "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" (בראשית א א); "לכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל" (דברים לד יב). ה-"ב" של בראשית, האות הראשונה בתורה וה-"ל" של ישראל שהיא האחרונה בתורה, חוברות ויוצרות יחד "לב", שכן ישראל הם לב העולם ולב האנושות כדברי רבי יהודה הלוי זצ"ל: "ישראל באומות כלב באיברים" (כוזרי ב לו), וכהסברו של רש"י: "בראשית" - בשביל ראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ואין ראשית אלא תורה, ואין ראשית אלא ישראל.
ייעודו של עם ישראל עצמו הוא להגדיל ולהרבות את כבודו של הקב"ה בעולם, וכבודו של הקב"ה מתגדל על ידי כבודן של ישראל שמתגדל בתחיית עם ישראל בארץ ישראל ובניצחון ישראל על האויבים הקמים עליו "ידבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו" ואז "כל העמים תקעו כף הריעו לאלקים בקול רינה כי ה' עליון נורא מלך גדול על כל הארץ" (תהילים מז). וכן כדברי יחזקאל: "והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני ה'" (יחזקאל לח כג).
נכון לעכשיו, מגיד מראשית אחרית. מ"בראשית" אנו למדים שהעולם נברא בשביל ישראל, ובאחרית הימים יֵראה לעין כל שאכן מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים - לעולם כולו. ירושלים אורו של עולם, פשוטו כמשמעו. אלא מקובלים אנו על ידי הנביאים וחז"ל, שכאשר עם ישראל יקום לתחיה בארץ ישראל, אומות העולם ילחמו בנו במטרה לכבות את נרו של עולם בירושלים, ככתוב "למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק על ד' ועל משיחו" (תהילים ב). לכן עלינו ללמוד ולהבין היטב מהי המשמעות הלאומית והקוסמופוליטית של שלטון יהודי בארץ ישראל ובירושלים. לא ירחק היום וההבטחה שהקב"ה הבטיח לישראל ולעולם כולו שישראל ישובו לירושלים ויאירו ויטיבו לעולם תתקיים, ותתקיים בנו תפילתנו ואמונתנו "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" במהרה בימינו.
בציפייה לישועה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: