ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שלח לך
פרשה נוכחית: קרח
פרשה הבאה: חוקת
 


כוחו של הרהור תשובה

הרב יורם אליהו

"עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של התשובה", כותב הרב קוק באורות התשובה (יד, ד). עד כמה קלה התשובה יכולים אנו ללמוד מהגמרא במסכת קידושין המלמדת, שאם אדם מקדש אישה בתנאי מסוים, כגון שהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני עשיר ומתברר שהוא עני, אין היא מקודשת. אך מביאה הגמרא דין מפתיע - אם אדם אמר לאישה, הרי את מקודשת לי על-מנת שאני צדיק, אפילו הוא רשע גמור האישה מקודשת! ומדוע, הרי זה תנאי לא נכון? עונה הגמרא, "שמא הרהר תשובה בדעתו". וכן נפסק ברמב"ם ובשו"ע, שהאישה מקודשת מספק שמא הרהר תשובה בדעתו.
חז"ל מלמדים אותנו בהלכה זו מהו כוחה של תשובה. אפילו חלק קטן והתחלתי של תשובה, אפילו הרהור בלבד, יש בו כוח ועוצמה להעלות את האדם ממקום הכי נמוך שבו נחשב לרשע גמור, שעל ידי הרהור תשובה אמיתי וישר יכול הוא להתעלות למדרגת צדיק.
מרן הרב קוק שהעמיק חקר בתהליכי התשובה בספרו המיוחד אורות התשובה, מסביר את הדבר ואומר: "על-ידי הרהורי תשובה, שומע האדם קול ה' קורא אליו מתוך התורה ומתוך כל רגשי הלב..." עצם ההרהור מחבר את האדם אל הקב"ה, הוא עוצר את מהלך חייו ולראשונה חושב שאולי יש בהם פגם, אולי איננו הולך בדרך הנכונה, כשיש מחשבה כזו, הוא כבר שומע את קול ה' המדבר אליו מתוך התורה, וממשיך הרב, "וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו, והבשר עצמו הגורם את החטא, הולך ומתעדן, עד שאור התשובה חודר בו" (אורות התשובה ז, ג). ההרהור מעדן את הבשר, את החומריות אשר גורמת ומביאה לחטא, וממילא נסללת לאדם הדרך לתשובה שלמה. לכן מוסיף הרב שיש לשמוח בכל הרהור תשובה ולדעת את העוצמה שיש בו, "צריך להעמיק באמונת התשובה, ולהיות בטוח שבהרהור תשובה לבד גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם, ומוכרח הדבר שאחר כל הרהור תשובה יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחילה".
אנו נמצאים בעיצומם של ימי התשובה, ודרכו של היצר שהוא רוצה למנוע מהאדם לשוב בתשובה. אחת הדרכים שלו היא לומר לאדם: אם אינך עושה תשובה מוחלטת ומתקן את כל מעשיך, ומקבל עליך כל תרי"ג מצוות, אז תשובתך אינה שווה כלום! ומי שמקשיב לעצת יצרו, בזה הוא נמנע מלנסות לחזור בתשובה. באים חכמי ישראל ומלמדים אותנו שאין זה נכון, אלא כל חלק של תשובה מתקבל באהבה, ויכול האדם להתחיל במעט ולאט לאט יתקדם בקיום המצוות, ואפשר אפילו להתחיל בהרהור תשובה, כי ממנו נפתחים פתחים לתשובה שלמה.ודבר זה אנו צריכים לאמץ באורחות החינוך, לנערים ונערות, לפתוח להם פתח של תשובה, גם קלה, גם חלקית, לא נדרוש מהם מיד את הכל. נאמין ונתפלל שברגע שיאחזו אחיזה כל שהיא בתשובה, אפילו רק יהרהרו בה, יש תקווה שייפתחו שערים נוספים, והם ישמעו את קול ה' הקורא להם, וישובו בתשובה שלמה. גמר חתימה טובה.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: