ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


אשרי העם יודעי תרועה (מוסף של ראש השנה)

הרב יורם אליהו


במצוות שמיעת קול השופר נצטווינו לשמוע שלושה סוגי קולות: תקיעה - שברים - תרועה ולבסוף תקיעה נוספת. מה המשמעות של קולות אלו? מסביר הרב קוק שקולות אלו מכילים בתמצית את כל המהלך של העולם והוא מכוון כנגד, "ה' מלך, ה' מלך, ה' ימלוך לעולם ועד". ה' מלך בעולמו, דבר זה התקיים לפני חטא אדם הראשון ובתקופות מסוימות בבית המקדש הראשון והשני, שעם ישראל היה בשיא תפארתו. זוהי התקיעה הראשונה, הקדומה, הפשוטה והישרה. וכן יהיה לעתיד לבוא, יגיע זמנה של - התקיעה הגדולה - הפשוטה והמיושרת, לאחר כל תנודות העולם, ואז ימלוך ה' בעולמו - ועל זה אנו מתפללים 'מלוך על כל העולם כולו בכבודך'. אכן באמצע התהליך באה התקופה הקשה של המאבק על 'ה' מלך' וכאן באים השברים והתרועה. תקופות של עליות ומורדות. על כך אנו אומרים 'אשרי העם יודעי תרועה' אשרי היודעים להתעלות מתוך כל השברים והתרועות ומגיעים ל'הוודאי שמו כן תהילתו', למרות כל הספקות והמשברים, והם זוכים להגיע לאור פני מלך חיים - ה' באור פניך יהלכון'. (מובא במועדי הראי"ה עמ' ס"ב).
הסבר נוסף מובא בשם הרב חרל"פ זצ"ל שכתב, "כל תרועה תקיעה מלפניה ותקיעה לאחריה. התקיעה שלפניה, הפשוטה, הישרה, מעוררת את לבת-האש העצורה בנשמתה של כנסת ישראל, והיא שומעת את הקול הקדוש הזה וחוזרת בתשובה שלימה." והתשובה, כך הוא מסביר, באה מתוך שהנשמה זועקת על שבריה, בגניחה, ביללה, ומתוך כך היא משפרת את מעשיה ושבה אל ה'. "ואז מתגלה שגם התרועה של ישראל תרועת-מלך היא, שבמעמקי לבה מתגעגעת היא להכתרת מלכו של עולם, וזה כל אדיר תפצה 'ותמלוך אתה ה' לבדך על כל מעשיך' ". התקיעה הפשוטה שלאחריה מראה את הגודל והעוז של נשמת ישראל, שלמרות הירידות והמשברים היא עומדת בצביון קודשה. הרב חרל"פ מוסיף ואומר, שלכן אנו מסיימים את ברכת השופרות שבמוסף, "כי אתה שומע קול-שופר ומאזין תרועה"- " כי רק הקב"ה שומע את השתוקקותם של ישראל להכריז על מלכותו יתברך ולהכתירו בכתר מלכות. רק הוא המאזין לתרועה ויודע שכל פעולותיהם של ישראל באים מתוך עומק חפצם ל 'תרועת מלך בו'". (מועדי הראי"ה,עמ' ס"ג).
מצווים אנו בראש השנה לשמוע את הקולות, לדעת ולהבין את משמעותם העמוקה ולהידבק במידותיו של הקב"ה, לראות בתוך כל השברים והתרועות שעוברים על עמנו את עומק טהרתם וקדושתם של נשמות ישראל, ולהתפלל שבמהרה תישמע התקיעה הישרה והפשוטה שתגלה בפועל את סגולתם. וגם בתוך המשברים והירידות שעוברים על אלו מבנינו, נדע להקשיב ולשמוע את עומק חפצם להמליך את ה' עליהם ועל העולם בכללו. ומתוך כך נזכה להמלכתו באופן המלא והשלם, ה' ימלוך לעולם ועד.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: