ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: כי תצא
פרשה נוכחית: כי תבוא
פרשה הבאה: נצבים
 


סידרת ה'קודש שבחופש' - חלק י"ג: המהפכה של רב אשי

נתן קוטלר


בשבוע שעבר ראינו שבכוחו של האדם לבחור ולעצב את גורלו והוא מחויב להיאבק ברוע בעולם להפוך את העולם לטוב יותר. הפעם נברר מהו היחס בין הגנטיקה לבחירה החופשית?
השאלה: גנטיקה מול בחירה?
יש המשתמשים בגנטיקה כדי לטעון שהאדם אינו יכול לשנות את טבעו ולבחור לחיות לפי התורה. עלינו לברר אפוא עד כמה יכול האדם לשנות את תכונותיו התורשתיות, והיכן נמצאת נקודת בחירתו החופשית.
המהפכה של רב אשי
בגמרא בשבת אנו מוצאים התייחסות מרתקת לכך שהגנטיקה אינה סוף פסוק, אלא רק נקודת ההתחלה. האדם יכול לנתב את תכונותיו ולשלוט על יצריו. "האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא [=מי שנולד בשעה שכוכב מאדים נמצא בקונסטלציה מסוימת, יהיה אדם שופך דם]" (קנו, א). לכאורה, לאדם אין בחירה חופשית שהרי תכונותיו המולדות קובעות שיהיה אדם עם אופי חם מזג ואלים.
אך רב אשי מלמד אותנו אחרת ובדבריו יש מהפכה של ממש: "אמר רב אשי: אי אומנא, אי גנבא, אי טבחא, אי מוהלא [= אדם כזה יכול לנתב את תכונותיו להיות או רופא מנתח, או רוצח, או מוהל]. רב אשי מלמד אותנו שאמנם אמת הדבר שהאדם אינו 'טאבולה ראסה', אלא יש בו תכונות מולדות. אך זו תהיה טעות טרגית לטעון שלאדם אין בחירה חופשית עקב כך! המהפכה של רב אשי היא שהאדם יכול לנתב את תכונותיו לאפיקים חיוביים. אדם חם מזג, לא בהכרח יהיה אלים, הוא יכול לשפוך דם באופן ראוי ומועיל כמו רופא או מוהל (ראה: דרשות הר"ן ח; השווה: גר"א על משלי כב, ו). מכאן, שלאדם יש תמיד בחירה חופשית כיצד לממש את ה'מטען הגנטי' שלו.
אין הדבר תלוי אלא בי
חז"ל מספרים שאלעזר בן דורדיא שקע בחטא ירוד ביותר ונאמר לו שאין לו סיכוי לשוב בתשובה. הדברים חדרו לעומק נפשו והוא החליט לצאת למסע בניסיון להבין מי אחראי לחטאיו. בין היתר הוא פונה לכוכבים ולמזלות ואומר "כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו" (ע"ז יז, א). אך מה פירושם של דברים? מה ההוה אמינא שהכוכבים והמזלות יהיו אחראים למעשיו? נראה שהתשובה היא שהכוכבים והמזלות מסמלים את המבנה הגנטי ואם כן, אלעזר בן דורדיא ניסה לטעון שהוא אינו אשם בזה שנולד עם יצרים ודחפים חזקים כל כך. אולם, בסופו של דבר הוא הבין שאמנם הגנים משפיעים, אך הבחירה שלו היתה יכולה להשפיע הרבה יותר. אלעזר בן דורדיא נקרא "רבי" כי לימד ש"אין הדבר תלוי אלא בי". וכך הרמב"ם מלמדנו "רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו...ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע" (הל' תשובה ה, א).
בחירה של שבריר שניה
חז"ל אומרים שלאחר מאה ועשרים כאשר אדם עומד בפני בית דין של מעלה הוא נשאל "מפני מה לא עסקת בתורה?" אם הוא אומר שנולד עם דחפים ויצרים חזקים "נאה הייתי וטרוד ביצרי", אומרים לו: "כלום נאה היית מיוסף?" מאחר שיוסף עמד בפיתויה של אשת פוטיפר, נמצא ש"יוסף מחייב את הרשעים" (יומא לה, ב).
אך צריך לשאול: והרי לא כולם במדרגת יוסף הצדיק ולכן איך מצפים מאדם רגיל לעמוד בניסיון כמוהו!
ה'שפת אמת' שואל שאלה זו ומשיב שיוסף סלל את הדרך עבור כל הדורות "ועל ידי שהקדים יוסף הצדיק לעמוד בניסיון, הוכן הדרך שיוכל כל איש ישראל גם כן להינצל" (שפ"א וישב תרמ"ז). יש להבין כיצד יוסף הכין עבורנו את הדרך?
אין ספק שאין מצפים מאדם רגיל לעמוד בניסיונותיו של יוסף הצדיק שהרי "כל הגדול מחבירו, יצרו גדול הימנו" (סוכה נב, א). אלא עלינו ללמוד מיוסף לא את עצם הניסיון, אלא את הדרך שבה עמד בניסיון. ומהי דרך זו? חז"ל אומרים "באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון" (סוטה לו, ב). יוסף לימד אותנו שתמיד לפני החטא ישנו שבריר שניה שבו ניתן לבחור בטוב או ברע. באותו הרגע לפני החטא, יוסף בחר להרים את מבטו ולראות את דיוקנו של אביו בחלון, הוא הבין את ההשלכות והחליט לבחור בטוב. בזה לימדנו שנכון שישנם יצרים, אך יש גם בחירה חופשית והיא מכריעה את הכף. יוסף סלל עבורנו את הדרך לבחור בטוב שבריר שניה לפני החטא. לבחור להרים את המבט ולבחור לראות את ההשלכות.
אולי זו כוונת חז"ל כשאומרים שלעתיד לבוא היצר הרע נדמה לרשעים כחוט השערה והם בוכים אומרים "היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה!" (סוכה נב, א). לאחר מעשה הם מבינים שאילו היו שוהים באותו שבריר רגע, "חוט השערה" שלפני החטא, היה אפשר לבחור את הבחירה הנכונה.
הגנטיקה, תכונות האופי המולדות, והיצרים שלנו הם אכן גורמים משפיעים, אך הם אינם קובעים. מה שבאמת קובע זה הבחירה שלנו, אפילו בשבריר שניה להרים את המבט ולבחור בטוב.
לתגובות: [email protected]


תגיות: סדרת הקודש שבחופשמאמרים נוספים מעלון פרשת כי תצא תשע"ח:
נצח ישראל לא ישקר - הרב דב ביגון
למה נישואים נשחקים - הרב שלמה אבינר
אחדות בין רבנים - הרב שלמה אבינר
ריבוי מצוות - הרב חגי לונדין
נצח ישראל - הרב דוד לנדאו
פרשת כי תצא - הרב יואב מלכא

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: