ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שלח לך
פרשה נוכחית: קרח
פרשה הבאה: חוקת
 


נצח ישראל

הרב דוד לנדאו

ההפטרה שלנו היא המשך ההפטרה הקודמת "אנכי אנכי הוא מנחמכם", וכוללת דברי ניחומים עידודים וחיזוקים, לציון ולירושלים, לעַם ישראל ולארץ ישראל. היא קטנה בכמות, ויש להתבונן בעיקר בראשיתה ובאחריתה. הפסוק הראשון קצר וחריף: "רני עקרה לא ילדה", ויש עליו בגמרא ביאור מיוחד ונפלא: "אמר לה ההוא מינא לברוריא: ... משום דלא ילדה, רני? אמרה ליה: ... רני כנסת ישראל שדומה לאשה עקרה שלא ילדה בנים לגיהנם כוותייכו [=כמותכם]". אתם מציאות אחרת של אנשים, ורוני כנסת ישראל שאין אצלה לידת ילדים כמוכם. בימי רבן גמליאל נתרבו מאוד אנשים מסוג זה, ונתקנה נגדם ברכה מיוחדת, ברכת המינים, כלשון הרמב"ם : "בימי רבן גמליאל רבו המינים בישראל והיו מצירים לישראל ומסיתין אותן לשוב מאחרי השם. וכיון שראה שזו גדולה מכל צרכי בני אדם, עמד הוא ובית דינו והתקין ברכה אחת...". אין צרה לישראל, מתוך ישראל, גדולה מזו, מאז ועד הנה. על כן "רני עקרה לא ילדה, פצחי רִנה וצהלי לא חלה", שאין לה בנים לגיהנום כמותם.
לעומת הגיהנום שלהם, מתחיל להתגלות פה גן עדן בעולם הזה, כדברי חז"ל: "אתה מבקש לראות את השכינה בעולם הזה? עסוק בתורה בארץ ישראל" . על ידי עיסוק בתורת ארץ ישראל בארץ ישראל וביחוד בהר הקודש בירושלים, ניכרת יותר ממשיות השכינה בישראל. "נצח ישראל" ונצח ארץ ישראל הם דבר אחד. ברוך השם, הגבולות הולכים וחוזרים לתיקונם, ויותר מזה, אף מתרחבים. "הרחיבי מקום אהלך". ירושלים מתרחבת ומתפשטת בעזרת ד', וגם ערים חדשות הולכות ונבנות כנתניה או עפרה - מתוך כך משתכלל קיבוץ הגלויות "ברחמים גדולים אקבצך" "ובחסד עולם". כשם שנשבעתי שלא יהיה שנית מבול בעולם, "כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי מעבֹר מי נח עוד על הארץ", כך המציאות של חורבן עם ישראל אינה אפשרית. "כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה, וחסדי מאתך לא ימוש, וברית שלומי לא תָמוּט, אמר מרחמך ד'". "נצח ישראל"!
יש להתרגל לשמוע היטב אל דברי הנביאים המדברים אלינו דרך הדורות. בגמרא מבואר שהיו נביאים רבים נוספים על אלו שהשאירו לנו ספרים, "אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה לא נכתבה" . לכן אם נבואה נשארה בכתב, זה סימן שהוצרכה לא רק לאותו דור אלא לדורות ולדורֵנו בכלל. קול דברי ישעיהו וירמיהו אינו פוסק מאז ועד הנה והם גם שייכים למציאותנו. על כן עלינו לפקוח עיניים אל מה שישעיהו מדבר אלינו עכשיו: "ההרים ימושו והגבעות תמוטינה, וחסדי מאתך לא ימוש, וברית שלומי לא תָמוּט". זאת הכרזה על דבר שאינו ניתן להשתנות. כשם ששייכותנו למין האנושי הכללי שנברא בצלם אלוהים אינה ניתנת לשינוי, כך השכלול הגדול של האדם הצבורי, ה"גוי הגדול" - אינו ניתן לשינוי. ההבטחה הנבואית "ואעשך לגוי גדול" , "גוי אחד בארץ" , נוגעת לאנושות כולה ולהויה כולה. אנו לא רק "לב האומות" אלא גם לב כל ההויה כולה, מרכז כל הבריאה שנבראה בששת ימי בראשית. על כן אף אם "ההרים ימושו והגבעות תמוטינה" בכל ההויה כולה, "ברית שלומי לא תָמוּט". אנו הולכים ונקבצים מארבע כנפות הארץ, הארץ נותנת יבולה, וגם במובן הרוחני אנו הולכים ומתקבצים בקיבוצים של לימוד תורה. אשרינו שזכינו לכל זה. כל מיני השינויים שיתהוו בעולם וכל הקפיצות שיקפצו אומות העולם, לא יוכלו לשנות את "ברית שלומי" הקיימת לעד ולנצח נצחים. אנו רואים שהולכים ומתגשמים לעינינו דברי הנביאים על הקץ המגולה, "וברית שלומי לא תָמוּט, אמר מרחמך ד'" .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: