ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


אלול- להתבונן במהות החיים

הרב יורם אליהו

בפרשיות השבוע של חודש אלול רמוזים הנהגות ורעיונות הקשורים למהותו של חודש אלול. מובא בספרים ששלוש ערי המקלט המופיעות בפרשת שופטים רומזות לאלול, ראש השנה, ויום כיפור.
ה'אור החיים' בתחילת פרשתנו מבאר שהיציאה למלחמה שמוזכרת בפרשה היא יציאה למלחמה נגד היצר הרע. "ובא הכתוב להעיר האדם כי ביציאתו מהעולם העליון לבוא לעולם הזה יהיה מוכן למלחמה.. כי איזהו גיבור, הכובש את יצרו". והתורה מבטיחה, "ושבית שביו", שאף שהיצר תקיף מכוח האדם האנושי בכל זאת ה' ייתן אותו בידו. ולשם כך צריך עבודה של 'ובכתה ... ירח ימים', אומר האור החיים שזה רומז "לחודש המיוחד לתשובה שהוא חודש אלול".
בעל ה'נתיבות שלום' מבאר שהתשובה בחודש אלול לא מיועדת רק לתיקון חטאים פרטיים שאדם עשה במשך השנה אלא "היעוד של התשובה הוא שהיהודי ישנה את כל מציאותו, ויעמיד את כל המהות והמציאות שלו בדרגה יותר גבוהה. יש תשובה על החטאים, אבל יש תשובה על כל מהלך חייו של אדם, שהוא חי באופן ירוד ועליו לבנות כל מהותו מחדש..". ויש להעמיק בדבר, שהרי לימד המסילת ישרים בפתח דבריו, "שיסוד ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו". ובהקדמה לס' דרך עץ החיים הרחיב וכתב, שהרי רוב שנותיו עוסק האדם בעסקי פרנסתו ומחשב חשבונות עסקיו עסקי חיי שעה, והוא שואל "ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה אחת גם לזאת, לחשב מחשבת ממש: מה הוא? ולמה בא לעולם? או מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקב"ה? ומה יהיה סוף כל ענייניו?". המסילת ישרים קורא לנו לעצור ולהתבונן שעה ביום בתכלית הבריאה, בתכלית האדם, מהו ייעודו בעולם ולשם מה הוא עמל, מתפרנס וכו'. אלא שרוב בני האדם לא זוכים לכך בחיי היום יום, ולכן נאמר, "שאלול" זהו הזמן המיוחד, כמו שכתב הנתיבות שלום, לעסוק לא רק בתיקון ותשובה על חטאים שהוא צריך לשוב עליהם, אלא זה הזמן המיוחד בשנה להתבוננות עמוקה בתוכן חייו; האם באמת הוא יודע את ייעודו והוא ממלא אותו כראוי? בדרך זו יגיע האדם מוכן היטב לראש השנה לעמוד ולהישפט לפני אדון כל. שכך כתב החיי אדם בכלל קל"ח, "וחייב כל אדם..להכין את עצמו ליום שיכנס למשפט לפני ה' בראש השנה 30 יום קודם בתשובה ותפילה וייתן כל לבו רק בעבודת ה' ".
רבים נערים אשר בימים אלו החלו ויחלו ללמוד בישיבות הרבות ברחבי ארצנו, בישיבות קטנות או תיכוניות, וברוך ה' אנו רואים תופעה מבורכת שרבים ממסיימי הישיבות התיכוניות מבינים שלפני צאתם לכל משימה שהיא בצבא וכדומה, חייבים להקדיש שנה או שנתיים לבירור ולעיצוב חייהם בישיבה. צריך ללמד אותם לנצל את הזמן היקר הזה של לימוד בישיבה לבירור כל מגמת חייהם - לאן אני מכוון את עצמי ? מה יעודי בעולמי? איך יראה הבית שאבנה בעתיד ואיך יראו ילדי, באיזה אופן אחנך אותם? חשיבה והתבוננות כזו תביא אותם לנצל ביתר שאת את זמן לימודם בישיבה לבנות את חייהם על יסודות תורתנו הקדושה.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: