ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: לך לך
פרשה נוכחית: וירא
פרשה הבאה: חיי שרה
 


ימי המילואים בבית המקדש השלישי

הרב יואב אוריאל

בראש חודש ניסן החלו ימי הקרבת קרבנות הנשיאים בחנוכת המשכן. בהפטרה קוראים אנו מתוך פרק מ"ה ביחזקאל, שם מתוארת חנוכת בית המקדש השלישי שתיערך אף היא החל מא' בניסן - "כֹּה אָמַר ה' בָּרִאשׁוֹן בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ תִּקַּח פַּר בֶּן בָּקָר תָּמִים וְחִטֵּאתָ אֶת הַמִּקְדָּשׁ".
הרד"ק מבאר כי התבצעות חנוכה זו בניסן דווקא, נובעת מכך שתהליכי הגאולה העתידה יגיעו אל שיאם בחודש זה: "זהו חודש ניסן שהוא חודש הגאולה שבו נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידין להגאל לעתיד - באחד לחדש יחנכו את המזבח בקרבנות... וזה הפסוק ראיה לרבי יהושע שבניסן עתידים להגאל, שאם תהיה הגאולה בתשרי [=כפי דעת ר' אליעזר שחלק על ר' יהושע] איך יניחו מלהקריב במזבח עד ניסן הבא אחריו ומלחטא ומלכפר את הבית? ומה שאמר בניסן עתידין להגאל לא שיצאו מהגלות בניסן אלא קודם ניסן יצאו ויעלו עד שבאחד בניסן יהיה בנין הבית נשלם ויחנכו המזבח באחד בניסן".

אופי ימי המילואים בעתיד
והנה, בניגוד לימי המילואים בימי משה שארכו שבעה ימים, בבית המקדש העתידי ימי המילואים יתארכו זמן רב הרבה יותר. בפסוק כג יחזקאל מציין את הקרבנות שיקרבו למילואים בחג הסוכות: "וְשִׁבְעַת יְמֵי הֶחָג יַעֲשֶׂה עוֹלָה לַה' שִׁבְעַת פָּרִים וְשִׁבְעַת אֵילִים תְּמִימִם לַיּוֹם שִׁבְעַת הַיָּמִים וְחַטָּאת שְׂעִיר עִזִּים לַיּוֹם". לא מצינו שמקריבים בימי חג סוכות שבעה פרים ביום. על כן מפרש המצודות דוד כי מדובר בהמשך קרבנות המילואים. עוד הוא מבאר (פסוק כב) שאריכות ימי המילואים נובעת מגדולת בית המקדש העתידי: "כי ימי המלואים יתחילו באחד לחדש הראשון וישלמו אחר הסוכות. וגם שלמה ועזרא לא עשו במספר ימי המלואים שהיו במשכן ולא היה מספר זה כזה. ולפי שגדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון ירבו ימי המלואים כל כך".
יש לשים לב כי ימי המילואים בעתיד המתחילים בניסן ומסתיימים בחג הסוכות מהווים חיבור בין ימי חנוכת המשכן שהתרחשו סביב ראש חודש ניסן, לימי חנוכת בית ראשון שהסתיימו בימי חג הסוכות (כאמור במלכים א פרק ח).
ולמעשה, יחזקאל הנביא מבשר לנו על ימי מילואים מזן חדש שיתגלה בעתיד. הן במשכן והן במקדש הראשון, ימי המילואים היו מיועדים לחניכה ולקידוש הראשוניים של בית ה' והכהנים. אך לעתיד לבוא, לבד משבעת ימי המילואים הראשונים, יהיה תהליך ארוך שיתחיל בראש חודש ניסן ויימשך לאורך כל שלושת הרגלים - פסח ושבועות עד סוף חג הסוכות. לאורך התקופה ישתנו קרבנות המילואים, ולא יהיה מדובר בקרבנות קבועים. שהרי בתחילת התקופה, באחד לניסן ובחג הפסח, מספר יחזקאל על פר אחד, ולעומת זאת בסוף התקופה - בחג הסוכות, מדובר על שבעה פרים ליום. כלומר מדובר בתהליך ארוך והדרגתי של חנוכת המקדש. בהקשר זה יש להזכיר את דברי הגמרא במנחות (מה, א) אשר אומרת שבהווה אין בכוחנו להבין את סדרי המקדש האמורים כאן. רק כשיבוא אליהו הוא יבאר את האמור כאן: "אמר ר' יוחנן: פרשה זו אליהו עתיד לדורשה".
מתברר כי ימי מילואים לא יהיו מיועדים רק לקידוש ראשוני של המשכן וחניכתו. הם יכללו סדר ארוך של שלושה רגלים אשר במהלכם תופיע קדושת בית המקדש העתידי מבחינות שונות ומגוונות. מסתבר כי השראת השכינה תופיע בסדרי גודל חדשים, ותצריך היקף שלם של מועדי ה' כדי שתתגלה במלואה. בכך יוצר בנו יחזקאל ציפייה אל קרבת ה', רמה ונישאה, שהעתיד טומן בחובו.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: