ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: לך לך
פרשה נוכחית: וירא
פרשה הבאה: חיי שרה
 


ונשלמה פרים שפתינו

הרב יורם אליהו

השבת אנו מתחילים את ספר ויקרא, קוראים על העבודה המופלאה של הקרבת הקורבנות, וכאב חסרון המקדש ואי יכולת הקרבת הקורבנות ממלאה את לבנו. ואנו תוהים, היש פעולה כל שהיא שיכולה לעמעם במשהו את הכאב הזה, להשלים במשהו את החיסרון הזה?
מלמד אותנו מרן הרב קוק זצ"ל (עולת ראי"ה א' עמ' קסא): בסדר הקורבנות שאנו אומרים בתפילת שחרית, אנו מקדימים תפילה - רבון העולמים אתה ציוויתנו להקריב קורבן התמיד במועדו... ועתה בעוונותינו חרב בית המקדש ובוטל התמיד ...ואתה אמרת 'ונשלמה פרים שפתינו'. מסביר הרב שאע"פ שבית המקדש נחרב וכל סדרי הקדושה נסתמו אורותיהם מלהאיר בעולם, "לא זזה הקדושה הפנימית, הקבועה בתוכיותה של הנשמה הישראלית, שממנה נובע הוא כח השפה הקדושה... וכח זה הוא יפה כל-כך... עד שכח הדבור הקדוש, המיוחד לנו, פועל בהויתו וציורו את אותו העניין המקודש, להעלות ולעדן את כל העולמים ואת כל ההוויה מצד פנימיותה. דוגמת מה שפעלו הקורבנות, בהתפשטותם וקדושתם הגלויה והמפורסמת". כלומר, כוח הדיבור, השפה, בעם ישראל הוא עצום, כך שעצם אמירת סדר הקורבנות פועלת ועושה רושם בעולם ומשפיעה קדושה גדולה דוגמת מה שפעלו הקורבנות. ולכן אנו ממשיכים ומבקשים - יהי רצון מלפניך שיהיה שיח שפתותינו, חשוב ומקובל לפניך כאילו הקרבנו קרבן התמיד במועדו ובמקומו וכהלכתו.
מטרה נוספת יש לאמירת סדר הקורבנות בכל יום, כך מוסיף ומלמד אותנו הרב קוק (בשמונה קבצים א, קמד): "בית המקדש בתור המרכז הרוחני של האומה... צריך הוא להבנות ברוח בכל יום אצל כל יחיד מישראל". המטרה בזה, אומר הרב, שכל אדם חייב להשאיב את נפשו, למלא אותה בתוכיותה מהמצב השלם והמלא של עם ישראל. חייבים אנו להציב את האידיאל השלם שאליו אנו שואפים לנגד ענינו. וכיצד עושים זאת? מלמד הרב: "תעודה זו מתכוננת בפועל על ידי סדר היום של הקורבנות הנאמרות לפני התפילה, פרשת הכיור, התמיד, הקטורת", כל אלו " זורעים את הגודל האלוקי שבבית הגדול והקדוש במעמקי הנשמה, קרוב למדת השיגוב שהיתה לכל יחיד בעת היות האומה חיה, ומקדשה בתוכה על אדמתה". גרעיני התשוקה אל שלמות האומה בתכונתה הרוחנית פועלים פעולה גדולה, אומר הרב, וכנסת ישראל נבנית מתוך כך ברוח איתן שייתן לה עוצמה "יותר מהמון בניינים חומריים ומוסדות לאומיים של חול".
יסוד נפלא זה עלינו לאמץ אל לבנו ולחנך וללמד את ילדינו, שיחד עם כל הפעולות החשובות לקידום הגאולה ובניינה, חייבים להציב את גודל האידיאל לנגד עינינו. וכן תפילה שכוללת את סדר הקורבנות חייבת להצטרף לכל מעשיהם הגדולים, כי היא היא הבונה את הכוחות הפנימיים שבהם, לדעת ביתר שאת למה לשאוף, לאן צריך להגיע באמת, ומתוך כך ידעו לכוון את פעולותיהם להיות פועלים עם אל בבניין הגאולה השלמה.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: