ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: עקב
פרשה נוכחית: ראה
פרשה הבאה: שופטים
 


אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

הרב דב ביגון


"צריך לעורר לתשובה גם בשביל קיום האומה" (הרב קוק זצ"ל, אורות התשובה, פי"ב,יא), אבל מי הוא בעל המאור אשר יאיר את עיניהם של ישראל? וכיצד יש להשיב את אלו שנתרחקו מהתורה ומהמסורת היהודית?
על זה עונה הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, בנו וממשיך דרכו של הרב זצ"ל: "המאור שיאיר את עיניהם של ישראל מוכן כבר בדברי קודשו של הרב זצ"ל בכתביו ובהדרכותיו המקוריות הנמשכות ממנו, כאן האורים והתומים שנשלחו ונתגלו לתקופת דורותינו הגדולה והקדושה הפֹך בה והפֹך בה דכולא בה, ומכאן ימשיכו בעלי המאורות להאיר ויצליחו להעיר".
וכיצד ומה הן הדרכים הנכונות להשפיע על עם ישראל שבהן אפשר להאיר את עיניו ולעורר אותו לשוב בתשובה. עונה הרב צבי יהודה זצ"ל:
א. על ידי אהבת ישראל שורשית רוחנית ומעשית, ואמונה בקדושת ישראל שהן קשורות זו בזו.
ב. על ידי אמונה בערך דורנו למהלך הגאולה ולהופעת השגתה העליונה של ההנהגה האלֹקית.
ג. על ידי תיקון עצמי ודוגמא בחיים היחידים ובחיים הציבוריים לפני ההשתדלות לסידור ותיקון ולהשפעה ולהדרכה של האחרים (מתוך מכתב שכתב הרצי"ה הכהן קוק זצ"ל בסיוון התש"ח).

נכון לעכשיו, החולשה הרוחנית והמוסרית בקרב החברה הישראלית, היא תוצאה מהתרחקות מהשורשים, מהתורה ומהמסורת היהודית, שהיא בבחינת עץ חיים לפרט ולכלל. ובבואנו להאיר ולעורר לשוב אל עצמנו, אל שורשנו, אל תורתנו ומסורתנו - דברי הרב צריכים להיות נר לרגלנו.
יש ללמוד וללמד את כתבי הרב קוק זצ"ל וללכת ע"פ הדרכותיו הרוחניות, החינוכיות והמעשיות. ואכן קמו לרב זצ"ל ולבנו הרצי"ה זצ"ל תלמידים ותלמידי תלמידים, ביניהם ת"ח גדולי תורה, רבנים ראשי ישיבות, שלמדו את אורותיו של הרב זצ"ל ומאצילים מכוחו ומתורתו על אלפים ורבבות בית ישראל.
אבל אין זה מספיק, יש להשפיע על כללות האומה והתנאי להשפעה הוא ע"י תיקון עצמי ודוגמא בחיי הפרט ובחיים הציבוריים - בתיקון המידות, בצניעות, ביראת שמיים, באהבת התורה, העם והארץ, ובפרט לשים שלום בין איש לרעהו ואחדות ושלום בציבור ממשיכי דרכו של הרב קוק זצ"ל, שעליו היה אומר הלל הזקן: "הוי מתלמידיו של אהרֹן אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"(פרקי אבות,א).

בציפייה לישועה השלמה.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: