ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


כשהצבו"ר רוב"ץ

הרב יורם אליהו

"כי תראה חמור שנאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו ,עזוב תעזוב עמו" (שמות כג ה). רש"י במקום מסביר שהמילים וחדלת מעזוב לו, נקראים בסימן שאלה - וכי אתה חושב לא לעזור לו? זו טעות, עזוב תעזוב עמו. ועזוב פירושו - תעזור. גם תרגום אונקלוס מבאר בדרך דומה ואומר "משבק תשבוק מה דבלבך עלוהי ותפרק עמה". תעזוב את מה שיש בלבך עליו ותפרוק איתו את חמורו. כך שיש כאן הוראה ברורה של התורה שכאשר אתה פוגש אדם שהוא שונא שלך, או שאתה חולק על דרך חייו, אתה צריך להניח בצד את רגשות השנאה שלך ופשוט ללכת ולעזור לו.
רבינו הרצי"ה היה נוהג להסביר כאן על-פי רמז של קדמונים המיוחס לאריז"ל "כי תראה חמור שנאך רובץ, הוא רמז אל החומריות, השתעבדות לחומריות שהיא סוג של חולשה המביאה לרשעות. מתוך כך מגיעים למצב של 'רובץ תחת משאו', במקום המצב הנורמאלי של צבור". הסדר הנורמאלי הוא צבו"ר, שר"ת שלו צדיקים בינונים ורשעים", הרשעים הם גם-כן חלק של כלל ישראל, אבל במצב הנורמאלי הצדיקים הם למעלה, ואז ניתן לסבול מציאות של רשעים. אבל לפעמים מופיעה תסבוכת ונראה שבה הרשעים למעלה ואז הצבו"ר נהפך לרוב"ץ הרשעים הם למעלה". במקרה כזה אומר הרצי"ה כשיש סדר גאולה כזה מסובך, יש לאנשים חשק לברוח, אבל אומרת התורה 'חס ושלום! "לא תוכל להתעלם"! אין שום אפשרות לברוח, זאת המדינה שלנו, זאת ממשלתנו, "וחדלת מעזוב לו" חלילה וחס, לא קיימת אפשרות כזו'. ומוסיף הרצי"ה שיש אנשים שהיו רוצים להיפטר ממנה אבל אנחנו לא ניתן להם את "הנחת רוח" הזו. "לא ניפטר, לא נברח ולא נעזוב. אנו נעזור: "עזוב תעזוב עמו". אנו ביחד עם כלל ישראל, על אף כל הצרות. יש הרבה צרות, וגם צרות מבפנים. אבל אנו שייכים לכלל ישראל על אף כל הסיבוכים". והיה מוסיף הרצי"ה ואומר בהרבה הזדמנויות, שזה הפשט במה שנו אומרים " אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח ואף על-פי שיתמהמה עם-כל זה אחכה לו.עם כל-זה, עם כל הסיבוכים אחכה לו" והיה מסביר שאין כאן שום פשרנות ושום ויתורים אלא צריך עמידה בתוקף על עקרונותינו,"אבל תימצא בהדרגה הבנה הדדית מתוך אהבה ואחוה, שלום ורעות".
את סיבוכי הגאולה וייסוריה אנו חווים יום יום ובשנים האחרונות ביתר שאת. ומתעורר החשק לעצור! להתייאש מסדר הגאולה הזה, כי הנה הרשעה נשאה ראש ומתרבים העננים והחשכה שבתהליך, על זה באה התורה ללמדנו לא לברוח, לא להתייאש, למצוא את הדרכים ל"עזוב תעזוב עמו", להיות שותף, לפעול לתקן, מתוך אמונה שה' דיבר טוב על עמו. ולילדינו הנסערים כל-כך מתהליכים אלו נלמד שכדברי הרצי"ה בתקופה זו נדרשים 'עצבים של נחושת וברזל', להחזיק עמדה חיובית ביחס לתהליך כולו וכך יוכלו לקחת חלק חשוב ומהותי בתהליך הנפלא של בשוב ה' ציון.


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: