ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: האזינו
פרשה הבאה: בראשית
 


לב הפרשה - לנצח את ים-החיים

הרב חגי לונדיןדבר תורה קצר לפרשת בשלח

פרשת בשלח עוסקת בקריעת ים סוף. נס ים סוף תופס מקום בחז"ל יותר מאשר שאר הניסים שהיו ביציאת מצרים. חז"ל חולקים ביניהם האם המצרים לקו פי 4 או פי 5 על הים מאשר בשאר המכות.
בעשר המכות למדנו כי ניתן לשנות את הטבע אולם נותרנו עדיין במסגרת הטבע. המים הופכים לדם, הצפרדעים מתרבים, העלטה מתגברת - כל אלה הם ניסים גדולים אולם הם ניסים שמגלים צדדים חדשים בתוך הטבע.
קריעת ים סוף זהו נס ברמה אחרת - שינוי של מערכת הטבע מיסודה. המהר"ל בספרו גבורות ה' מלמד אותנו כי הים הוא ביטוי לטבע בשיא רוחבו. המים, כדבריו, אין להם 'צורה'. היינו למים אין מסגרת, הם מקבלים את צורתם בהתאם לכלי שבו הם נמצאים. החומריות היא מתפשטת ללא גבול אם לא משתלטים עליה. קריעת ים סוף היא ביטוי לשידוד מוחלט של העקרונות עליהם מושתת העולם החומרי. ניתן לקרוע את ים סוף. ניתן להפוך את הטבע לחלוטין. אפשר לנצח כל מכשול.
מובן שנס זה מעורר חלחלה בעולם: 'חיל אחז יושבי פלשת', 'אז נבהלו אלופי אדום'. הולך ומתברר לאומות העולם שנולד פה עם שמביא סדר חדש לעולם.
כיצד קורעים את ים סוף? כיצד משנים את הטבע מיסודו? אומר המדרש: 'בזכות מה נבקע ים סוף? בשכר אברהם אבינו שביקע עצי העולה (בעקדת יצחק)'.
בזכות מסירות הנפש ניתן לשנות את הטבע מהיסוד. רק בזכות המסירות לנקודה האולוהית באדם ניתן להתמודד מול כל המשברים והכישלונות הטבעיים. להצליח לקרוע את ים סוף ולהגיע לארץ ישראל.


לדבר תורה שבועי מצולם ומשוכתב מהרב לונדין - ניתן לשלוח הודעת וואטסאפ (!) למספר 0545753771


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: