ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: לך לך
פרשה נוכחית: וירא
פרשה הבאה: חיי שרה
 


יום הכיפורים

הרב דוד לנדאו

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטֹּאתיכם לפני ד' תטהרו" , וכן מוזכר בסדר העבודה של הכוהן הגדול. עניינו של יום הכיפורים הוא היטהרות לפני ד'. אמנם בסוף מסכת יומא מדגישים חז"ל שהתשובה בין אדם למקום צריכה להיות משולבת בתיקון העברות שבין אדם לחברו, בין אדם למקום עיצומו של יום מכפר, אך בין אדם לחברו, זה כבר יותר מסובך. בין אדם לחברו אם יש עניינים מעשיים של ממון, צריך לקיים באופן ממשי מעשי את "והשיב את הגזלה" . אם פגע בחברו צריך לפייס אותו, לרצות אותו, לבקש ממנו מחילה ממש. "עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו" . צריך להחזיק מצב של "כולנו יחד", ומתוך זה מתקיימים הכיפורים, לא רק יום כיפור אלא יום הכיפורים, כל הכיפורים בלשון רבים, שבין אדם למקום ושבין אדם לחברו, בינינו ובין כל אחד מאיתנו, בכל כלל ישראל וכל המדרגות בישראל, עם כל ההתפייסויות שבישראל. "עד שירצה את חברו", עד שיפייס את חברו. הריצוי והפיוס צריך להיות באמיתיות, אמת לאמיתו, בפנים ובחוץ. פיוס, אהבה, רחמים והרגשת אהבה.
כדי לקבל סייעתא דשמיא, שאנו מבקשים יום יום בתחנונים ובסליחות, כדי שריבונו של עולם יתייחס אלינו בזכות, נזכור בשעות אלה להתמלא בכל האיברים והגידים שלנו, מכף רגל ועד ראש, בעין טובה ודינה לכף זכות על כל אחד מישראל, וקל וחומר על כל תלמיד חכם מישראל, כל בן תורה מישראל. ככל שנקיים את זה ובכל האיברים והגידים שלנו, ובכל המחשבות והסגנונות שלנו, נתמלא חסד ולימוד זכות, במידה זו גם היום המיוחד הזה של חסד וזכות "יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטֹּאתיכם, לפני ד' תטהרו". נתרומם כולנו, נתקדש כולנו, נתמלא כולנו באהבה לכל ישראל, ממקור "הבוחר בעמו ישראל באהבה". מתוך כך נזכה בעזר ד' לזכוּת עלינו ובתוכנו, ונהיה זכאים באמת ובאמיתיות לזכוּת התשובה השלמה, לסייעתא דשמיא, לטהרה ולקדושה, ולהמשך שלמות שכלול וחתימה טובה לנו ולכל ישראל .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: