ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


צבא זה קדוש!

הרב שלמה אבינר


כמה שמחתי לראות בלוח שנה של היכל שלמה את התפילות שחיבר הרב יהודה איזנברג עבור חיילינו.
יישר כוחו!
ויישר כוחו של צבאנו הקדוש!

ברכה למתגייסים ולחיילים בתעסוקה בשבת

ברכה למתגייס
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את (פלוני בן פלוני) היוצא לשרת בצבא ההגנה לישראל. ישמרהו הקדוש ברוך הוא ויצילהו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו, וימצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם. יתן הקב"ה ויזכה לסיים את שירותו, כשהוא שלם ובריא, ויקוים בו הכתוב 'ואיש אל משפחתו תשובו'. ונאמר אמן.

ברכה למינוי מפקד
מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את (פלוני בן פלוני) לרגל מינויו לקצין \ למפקד ______ \ בצבא ההגנה לישראל \ ועלה לתורה \ ונותן שבח והודיה לה' יתברך על כל הטובה שגמל איתו. ישמרהו הקדוש ברוך הוא ויצילהו מכל צרה וצוקה מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו. יזכהו הקדוש ברוך הוא להצליח בכל מעשיו, יקדש שם שמים ושם ישראל, וימלא באמונה את תפקידו בהגנת העם והארץ. ישיבהו הקב"ה לביתו בשלום, וימצא חן ושכל טוב בעיני מפקדיו ופיקודיו, ובעיני אלהים ואדם, ונאמר אמן.

קבלת מצוות ליוצא לתעסוקה מבצעית ועושה מלאכה בשבת
הנני מוכן לקיים את המצוה לצאת לעזרת ישראל מיד צר שבא עליהם, כאמור: ועבר לכם כל חלוץ לפני ה' עד הורישו את אויביו מפניו, וכדברי חכמינו: "וחי בהם". באלהים נעשה-חיל והיא יבוס צרינו.

[בסיום התעסוקה יאמר: ברוך המבדיל בין קודש לקודש. וישוב לשמור שבת כדרכו.]


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: