ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


"אתם נצבים היום כולכם לפני ד' אלקיכם"

הרב דב ביגון

"אתם נצבים היום כולכם לפני ד' אלקיכם" (דברים כט ט). רש"י מביא מדרש אגדה: "למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות (-שבפרשה הקודמת), לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ ממ"ט קללות שבויקרא הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו? התחיל משה לפייסם: 'אתם נצבים היום' הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה והרי אתם קיימים לפניו": זאת עובדה - עם ישראל חי וקיים עד היום ולנצח.
בעל "המאור ושמש" מפרש שמשה רבינו נתן לישראל עצה איך להינצל מכל הקללות הללו: "עיקר התריס מפני הפורענות הוא האהבה והאחדות. כאשר יש אהבה ואחדות בישראל אין מקום לפורענות, כמאמר חז"ל 'חבור עצבים אפרים הנח לו' שאפילו אם ח"ו עובדי ע"ז ויש ביניהם התחברות בלי פרוד לבבות הם שוקטים ונחים ומתרחקים על ידי זה מהקללות ומהייסורין וזהו 'אתם נצבים היום כולכם' - ע"י ש'ראשיכם שופטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל' יהיו בלב אחד ובאהבה". ואמנם במעמד הרי סיני התייצבו ישראל בתחתית ההר כאיש אחד בלב אחד ומתוך כך זכו לקבל את התורה הקדושה מתוך אחדות (בעל הטורים).
נכון לעכשיו, ערב ראש השנה כאשר אנו מברכים: תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה, אין די בברכות עלינו גם לפעול ולעשות כדי שיסורו הקללות והפורענות ויחולו עלינו הברכות. ככל שנפעל ונעשה לאחדות האומה להרבות אהבה בישראל, ככל שנחיה ביחד באהבה נוכל לעמוד ולהתייצב נגד אויבינו ולנצחם, ומתוך כך נזכה לשלום, ונמשיך להתקדם במעלה הדרך לגאולה השלמה ותתקיים בקשתנו "הושע את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם".
מהמצפה לישועה השלמה
בברכת שנה טובה ומתוקה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: