ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: לך לך
פרשה נוכחית: וירא
פרשה הבאה: חיי שרה
 


בין כך ובין כך אתם קרויים בנים

הרב דב ביגון


השבוע, בג' באלול, ימלאו שמונים ושתיים שנים להסתלקות נשמתו האצילית והמאירה לשמי מרומים של הרב קוק זצ"ל, הרואה והרועה הנאמן של האומה בדור התחיה. בהתייחסו למשבר של עזיבת הדת בדורנו ולדרכים כיצד לאחד ולקרב את האומה אל שורשיה, כיצד לסלול מסילה ישרה בסבך היחסים בין דתיים לשאינם דתיים - מלמדנו הרב שראשית יש ללמוד, להעמיק ולברר בירור יסודי במהותם של ישראל, בסגולת נפשם וברוחם. סגולת ישראל היא מירושת אבות ומהעובדה שד' יתברך בחר בנו מכל העמים ככתוב בפרשתנו: "בנים אתם לד' אלקיכם... כי עם קדוש אתה לד' אלוקיך ובך בחר ד' להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה" (דברים יד א-ב). וכפירוש רש"י " 'כי עם קדוש אתה" – קדושת עצמך מאבותיך, ועוד, ובך בחר ד'. – עלינו להכיר ש"בכל אחד ואחד מישראל, מגדול ועד קטן, אור אלקים חיים ביפעת קודש בוער ומאיר" (אורות ישראל ט ד). וכדברי ר' מאיר "בנים אתם לד' אלוקיכם" - בין כך ובין כך אתם קרויים בנים, גם כאשר אתם סכלים, או אינכם מאמינים או אפילו עובדי ע"ז ח"ו, כדברי הנביא "והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי" (ע' הושע ב, קידושין לו א)
הבחירה שלנו, לעומת הסגולה, תלויה במעשה טוב ובלימוד תורה, או ההפך ח"ו, והדברים האלו הולכים ומשתנים מדור לדור, ומאדם לאדם, ואינם משנים כהוא זה את העובדה שאנו בנים לד' אלוקינו, והוא בוחר בנו בכל זמן ובכל מקום באהבה כפי שאנו מברכים מידי יום "הבוחר בעמו ישראל באהבה" (ברכות ק"ש).
נכון לעכשיו, בדורנו, דור התחיה, דור 'עקבתא דמשיחא', מתגבר ביותר כוח הסגולה. יותר ויותר הולכת ומתגלה ברית אבות שאיננה פוסקת לעולם, והתוכן של התפילה "זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה" (עיין אגרות הראיה, תקנה) מתגלה ממש לנגד עינינו, בקיבוץ גלויות, ובבניין מדינתנו ההולכת ומתפתחת בצעדי ענק. אמנם בבחינת הבחירה ישנם בעלי חסרונות במעשים במידות ובדעות, אבל הם ישתנו וישובו לבחור בטוב בע"ה ואין טוב אלא תורה, עלינו לדעת כי "אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלקי של כנסת ישראל שהיא לה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. ביותר צריכה אהבה עליונה זו, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח, בעת אשר רמיסת כל קודש וזלזול דת, יֵראו בכל תוקף ועוז - להבחין שעם כל זה, כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוקיו, ולהסתכל במאור הפנימי החודר את רוח הכלל, ושמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית בישראל בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאד אשר סרה הרבה מדרך ד'" (אורות ישראל ד ב). ומתוך ריבוי האהבה בישראל נזכה כולנו ל"אור חדש על ציון תאיר" במהרה בימינו, אמן
בציפייה לישועה השלמה


תגיות: ג אלולמאמרים נוספים מעלון פרשת ראה תשע"ז:
רחמיו על כל מעשיו - הרב שלמה אבינר
לראות את הברכה - הרב יורם אליהו
דרך הזבוב - הרב זיו רוה
"מיעוט תענוג" - הרב דוד לנדאו
הבחירה בנישואין - אסתר אברהמי
שמחה בעקרות? - הרב יואב אוריאל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: