ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


הויכוח בין ישראל ליוון

הרבנית ריבה זוננבליק

מדוע מתנגדת רוח יוון לרוחה של האומה הישראלית? הרי גם באומה הישראלית יש ערך לאסתטיקה ויופי, כבר נאמר על שאול המלך: "המלבישכן שני עם עדנים", שהיה שאול חוזר מהקרבות ומביא לבנות ישראל לבושים יפים. הרי גם יוון דגלה בחכמה ובדעת, וכבר אמרו חז"ל שהיו קרובים פילוסופי יוון לאורחה של תורה. אם כן על מה הוויכוח בין תרבות ישראל לתרבותה של יוון? אומר הרב בביאורו לעולת ראי"ה (תלב), תרבות יוון מעלה על נס את הנאות החיים הגופניות והדמיוניות, את עליצות החיים, ואילו האומה הישראלית עוסקת בתכונת החיים, בערכם ומעלתם הפנימיים, הרוחניים, של החיים הלאומיים. אין בישראל שלילה של היופי, אבל עלינו להבין מה ערכו, מה הוא מביע.
בהלכות חנוכה (א, א) אומר הרמב"ם: "בבית שני כשמלכי יון גזרו גזרות על ישראל... ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידם בבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות, וצר להם לישראל מאד מפניהם". אף על פי שהיוונים אהבו את השכל הם התנגדו נחרצות לחכמת התורה, תורת ה' תמימה, המורה דרך חיים לאומה שלמה החיה בארצה. המלחמה של היוונים הייתה בכל התוכן הרוחני, הערכים המחַיים את עם ה'. היוונים גזרו על המצוות שבהן מובלטים חיי הקודש והטהרה של האומה, ערכי הצניעות והצדק. לכן היוונים נלחמו נגד לימוד התורה. הם נלחמו בבית הישראלי הקדוש כאשר חטפו כל אישה לפני כניסתה לחופה להרוס את כל היסוד של חיי המשפחה. היוונים פרצו שלוש עשרה פרצות בבית המקדש, מקום קודש הקדשים, לומר שגם להם יש דריסת רגל בקודש פנימה. היוונים אף גזרו גזרות על ברית המילה, ברית קודש, "על חוקיך שחתמת בבשרנו" וכן על קידוש החודש שעומד ביסוד קדושת הזמנים שבישראל. אכן בעם ישראל יש ערך ליופי כאשר הוא מבטא את תוכן חיינו הישראלי. יש ערך לחכמה ולבינה של תורה שהיא מורה לנו את דרך האמת, את תוכן חיינו. יהי רצון שבימים אלה נשוב לתוכן הרוחני שאותו רצו לעקור היוונים מקרבנו ונזכור שאשרי העולם שאומה מופלאה זו בתוכו. כמו "בימים ההם" כן "בזמן הזה" נתמלא בגבורה וברוח נישאה לחיות על פי מהותנו, היא התורה ומצוותיה.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: