ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


קנאות / ממשנת הרצי"ה

הרב דוד לנדאו

מהי קנאות? יש קנאות של טהרה ותורה. זו קנאות אמיתית. רק פנחס היה ראוי לקנא כך. אם כי היו שם גדולים וקדושים, לא היה שם אחר הראוי לכך. קנאות מצריכה מדרגה עליונה, אחרת העולם יחרב כשכל אחד יקנא. רק בפנחס אנו נפגשים עם קנאות אמיתית לד'. כתוב עליו: "ויקם מתוך העדה", "העדה" - זו סנהדרין, כלומר מתוך תורה. רק קנאות מתוך תורה וטהרה היא אמיתית ונכונה.
מסופר בגמרא שלאחר שפנחס קינא לד' נעשה רעש גדול: טענו שפנחס הרג אדם מכובד, נשיא שבט בישראל. כאילו יש לפנחס תכונה של "רצחנות", ששורשה בשייכותו המשפחתית ליתרו. יתרו היה גוי, והוא פיטם עגלים לעבודה זרה. אם כן, אמרו, בפנחס יש יסוד של גויות, תכונות של גוי, ומכך נובעת קנאותו. לכן, באה בתורה אריכות דברים: "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי". להודיע לנו שלא מצד הרתחנות קם פנחס, אלא מצד תכונות אהרן הכהן, איש החסד, "אוהב שלום ורודף שלום". לא צדקו אלה שייחסו לו תכונות של גוי. מכאן לומדים שקנאות אמיתית באה רק מתוך תכונה של אהבה.
לעומת זאת, יש קנאות מתוך מידות רעות. יש קנאות של רשעות שיסודה בשנאת הבריות. יש קנאות מתוך רתחה וכעסנות. בכעס, יש סכנה. ויש קנאות שנובעת מתוך עצבנות. אמר הצדיק האדמו"ר מזוויעהל: עבור עצבנות לא מקבלים עולם הבא. זו לא קנאות אמיתית. הקנאות חייבת להיות לשם שמים בטהרה, בלי מידות רעות. קנאות אמיתית אינה דבר זול. היא חייבת להיות על פי הדרכת התורה, ולא על פי מצב רגשי.
צריך להיזהר מאד מהשימוש בקנאות. נאמר בנביא נחום: "אל קנוא ונוקם ד'". קנוא כתוב מלא עם וא"ו. לעומת זאת, אצל אליהו נאמר: "קנא קנאתי" - קנא כתוב חסר, בלי וא"ו. אומרים חז"ל: ללמדך שכל קנאה של בשר ודם חסרה היא, ואין לך קנאה מלאה אלא של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בלבד [1].

מקורות:
[1] ע"פ שיחות הרצי"ה במדבר עמ' 326-330, 373, שמות עמ' 214.


תגיות: קנאותמאמרים נוספים מעלון פרשת פנחס תשע"א:
המתנה בין בשר לחלב - הרב שלמה אבינר
פעמיים חמש - לי"ז בתמוז - הרב אורי שרקי
שתיים שהן ארבע! - הרב ערן טמיר
בין פנחס למשה - הרב יעקב פילבר
נחלה נפשית / לגעת בטבע - הרב נתנאל לוי

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: