ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


סידרת "האמת והמוסר" חלק ה: מהי הדרך להבנת התורה?

נתן קוטלר


בשבוע שעבר ראינו שמידות טובות ואנושיות טבעית הן היסוד והבסיס לתורה. הפעם נראה שהדרך להבנת התורה מתחילה בתיקון המידות, מחויבות לתורה, הקשבה לתלמידי חכמים ולימוד לעומק ולרוחב.
ללמוד ולהבין את התורה בדרך הנכונה
שאלה: איך ניתן להסביר את התופעה שבה ישנם כאלו המתיימרים להבין את התורה מבלי שעסקו בתורה כראוי?
תשובה: הרב קוק לימדנו למצוא את גרעין האמת בכל תופעה אפילו אם היא פסולה (ראה: מאמרי הראיה א' 84-85). ולכן גרעין האמת בתופעה זו הוא שהתורה באמת שייכת לכל ישראל, ולכל אדם מישראל יש חלק מיוחד בתורה שרק הוא יכול להבין ולחדש (רמח"ל: דרך עץ חיים; אדיר במרום). חז"ל ממשילים זאת לבן מלך שיכול תמיד לשוב לנחלת אבותיו אפילו אם התרחק, כך כל אדם מישראל יכול תמיד לשוב לחלק שלו בתורה גם אם התרחק מהתורה (סנהדרין צא, ב). ולכן, השייכות של כל אדם מישראל לתורה מקנה את הזכות ללמוד תורה, אך כדי ללמוד ולהבין את התורה, יש לעשות זאת בדרך הנכונה כפי שחז"ל הדריכו אותנו.
תיקון המידות הינו תנאי הכרחי בהבנת התורה
התורה אינה חכמה ככל החכמות בעולם שניתן ללמוד אותן ללא שינוי פנימי. התורה אינה רק הקניית ידע, אלא התורה פורטת על נימי הלב, התורה נוגעת במקומות העמוקים ביותר בנפש. ולכן, כדי להבין את התורה, יש לטהר את הלב ולתקן את מידות הנפש.
הגמרא אומרת לגבי לימוד תורה "זכה [=מי שמזכך את מידות נפשו] נעשית לו סם חיים, לא זכה [=מי שאינו מזכך את מידות נפשו] נעשית לו סם המוות" (יומא ע"ב, ב). ולכן, כדי להבין את התורה יש לעבור תהליך הזדככות פנימית. אך ברגע שהאדם גומר בכל לבו ובכל נפשו ומתחייב לעצמו לתקן את מידותיו, אפילו אם הוא עדיין לא הגיע ליעד, התורה תשפיע עליו לטובה והמאור שבה יחזירנו למוטב, כדברי חז"ל: "מתוך שהיו מתעסקין בה [=בתורה] המאור שבה היה מחזירן למוטב" (איכה רבה פתיחתות ב). מכל מקום, יש לדעת שהדרישה לזיכוך המידות אינה נפסקת לעולם (אוה"ק ג, רלג).
מחויבות לקב"ה ולערכי התורה
בית המקדש הראשון נחרב משום שניתקו בין לימוד התורה לבין המחויבות לחיות לפי ערכי התורה. אנשי בית המקדש הראשון ניסו ללמוד את התורה בתור חכמה אינטלקטואלית וניתקו את התורה ממקורה האלוקי ומתוך כך לא הפנימו את ערכי התורה בחייהם (בבא מציעא פה, ב; הב"ח טור או"ח סי' מז). אנשי בית המקדש הראשון בחרו מהתורה רק את הערכים שהתאימו להם ושמרו על המועדים והקריבו קרבנות רק מתוך פולקלור (ישעיה א, יא-טו). אך חוסר המחויבות שלהם למקור האלוקי של התורה הביא לעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים (יומא ט, א) ומתוך כך לסילוף התורה ולחורבן.
אנו מחויבים לקיים את התורה לא בגלל שחוקי התורה מלאים באמת, צדק ויושר, אלא רק מפני שהקב"ה נתן את התורה ויש לנו המחויבות לקיים את כל מה שהקב"ה ציווה (מהר"ל נדרים פא, א). לא ניתן להבין את התורה מבחוץ, אלא צריך לחיות את התורה כדי להבין את התורה.
לימוד תורה לפי הדרכת תלמידי חכמים
התורה נקנית בשמיעת האוזן ובשימוש חכמים (אבות ו, ה). ולכן הרוצה להבין את התורה עליו לעשות אוזנו כאפרכסת לשמוע את דברי תלמידי חכמים. ישנו קשר הדוק בין לימוד תורה מפי רב לבין הבנה אמיתית בתורה. ולכן בפרקי אבות נאמר "רבן גמליאל אומר עשה לך רב והסתלק מן הספק" (א, טז). כאשר האדם נמנע מלקבל הדרכה של תלמיד חכם בלימוד תורה, הוא עלול להגיע לטעויות "שאם תלמוד מעצמך תרבה לך ספקות" (רש"י שם).
בנוסף, תלמידי החכמים מלמדים אותנו כיצד להבין את התורה המיוחדת השייכת לדור. כדברי הרב יצחק מאיר אלתר מגור בעל 'חדושי הרי"ם': "בִּינוּ שְׁנוֹת דֹּר וָדֹר. בכל דור ובכל תקופה באה הבנה חדשה בתורה מן השמים, שהיא מתאימה לדור. וצדיקי כל דור מבינים בתורה כפי מה שדרוש ללמד את בני הדור".
לימוד תורה לעומק ולרוחב
לימוד תורה אינו יכול להיעשות בצורה שטחית, אלא הדרך היחידה להבין את התורה היא לצלול לתוך ים התורה במלוא המובן של המילה. אם רוצים להבין נושא מסוים בתורה, כמו 'אשת יפת-תואר' (מדובר באחד הנושאים העמוקים בתורה: ראה אור החיים הקדוש ו'שם משמואל'), יש לראות את כל ההיקף של כל מה שנכתב ונלמד על דין זה מתקופת חז"ל ועד היום (ישנם יותר מאלפיים מקורות העוסקים בנושא!). בנוסף, ניתן להתחיל להבין נושא מסוים בתורה, רק לאחר שלומדים את הפרד"ס, ארבעת רבדי התורה: פשט, רמז, דרש וסוד. כשמקבלים פרספקטיבה רחבה על הנושא, מתמלאים בענווה מול העומק האינסופי של התורה.
בספר תהילים נאמר "מִשְׁפְּטֵי ה' אֱמֶת צָדְקוּ יַחְדָּו" (תהלים יט, י). חז"ל שואלים "מהו צדקו יחדו? שמקרא זה מצדיק את מקרא זה, ואין מקרא עוקר מקרא" (שכל טוב בראשית מט). אימתי ניתן להגיע לאמת ולהבין את הצדק של משפטי ה'? כאשר רואים יחדיו את כל חלקי התורה. רק מתוך פרספקטיבה כזאת ניתן להגיע לאמיתה של תורה.
לסיכום, הדרך להבנת התורה מתחילה בתיקון המידות, מחויבות לתורה, הקשבה לתלמידי חכמים ולימוד לעומק ולרוחב המביא לענווה. ואידך - פירושה הוא, זיל גמור.
לתגובות: [email protected]


תגיות: סדרת האמת והמוסרמאמרים נוספים מעלון פרשת תולדות תשע"ז:
הקול קול יעקב - הרב דב ביגון
כתבו צוואה הדדית - הרב שלמה אבינר
הרחקה מאיסורים - הרב דוד לנדאו
שו"ת שריפות - הרב שלמה אבינר
לא לשווא אחי נטעת... - הרב אייל ורד
עמל תורה ובריאות הנפש (ד) - ד"ר מיכאל אבולעפיה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: