ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


לך לך אל ארץ המוריה באהבה ובאמונה

הרב דב ביגון

פעמיים נאמר לאברהם אבינו על ידי הקב"ה "לך לך". פעם ראשונה בהליכתו מאור כשדים לארץ כנען: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית יב א) ופעם שניה בהליכתו להר המוריה: "ויאמר (האלקים) קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה" (כב ב) היא ירושלים, שמשם הוראה יוצאת לישראל (רש"י שם).
כשם שבפעם הראשונה היתה הליכתו של אברהם להנאתו ולטובתו, כי שם הובטח לו (ע"י ה' ית') "אעשך לגוי גדול" ושם, בארץ ישראל, "ונברכו בך כל משפחות האדמה" (יב א) - להודיע טבעך בעולם (רש"י), כך גם בהליכתו בפרשת העקדה להר המוריה נשבע הקב"ה כי "ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ" (שם כב).
פעם ראשונה אברהם אבינו הולך לארץ ישראל כי המקום גורם לגילוי טבעו ומעלתו וייעודו ההיסטורי, רק בארץ ישראל מתגלה אברהם אבינו במלוא שעור קומתו. פעם שניה, בהליכתו לעקוד את בנו בהר המוריה מתגלה מסירות נפשו ואהבתו המוחלטת לשי"ת דווקא בירושלים ובהר המוריה כי גילוי מלכות השי"ת והשראת השכינה בגדול דווקא בירושלים ובהר המוריה "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ד' יראה, אשר יאמר היום בהר ד' יראה" (בראשית כב יד), ובפרוש רש"י: בהר ה' יראה הקב"ה לעמו.
נכון לעכשיו, גם בדורנו אנו רואים עין בעין כיצד עם ישראל צועד בשני שלבים לגאולה השלמה. בשלב הראשון אנו שבים מגלות בת שנות אלפיים לארץ ישראל. וכאן הולך ומתגלה טבעו וכוחו של עם ישראל לעיני כל. הקמנו מדינה חזקה לתפארת הפרחנו שממות ארצנו ויש לנו צבא, מהחזקים בעולם, המרתיע את מאות מיליוני אויבינו מסביב כי ביכולתו לנצחם ניצחון מוחץ בע"ה, כשם שאברהם אבינו ניצח את ארבעת המלכים. וכל זה הכנה לשלב הבא של הגאולה, כאשר עם ישראל לא רק ישוב לארצו, אלא גם ישוב לתורה באהבה ובאמונה לבנות את בית המקדש בהר הבית, הוא הר המוריה, ונזכה לראות עין בעין "והביאותים אל הר קדשי, ושמחתים בבית תפלתי עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים" (ישעיהו נו ז).

מהמצפה לישועה השלמהמאמרים נוספים מעלון פרשת לך לך תשע"ז:
לך לגישור - הרב שלמה אבינר
ילד של אמא - הרב יוני לביא
רדיפת הכבוד - הרב דוד לנדאו
ניצחון אברהם עומד לדורות - הרב יואב אוריאל
שחיקה בנישואין - אסתר אברהמי
עמל תורה ובריאות הנפש (א) - ד"ר מיכאל אבולעפיה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: