ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


"בסוכות תשבו"

הרב דוד לנדאו

"בסוכות תשבו" . אומרים חז"ל: "'תשבו' - כעין תדורו" , ודירה מתאימה היא דירת עראי, כעולם הזה שאינו אלא עראי. מספרים על ה'חפץ חיים', זכר צדיק לברכה, שדירתו היתה דלה ובלתי מרוהטת. פעם נכנס אצלו עשיר אחד מאמריקה, התבונן בדירה ושאל איפה הרהיטים שלו. ענה לו ה'חפץ חיים' בשאלה: והיכן הרהיטים של כבודו? השיב לו האמריקאי העשיר: אני אינני אלא אורח ולכן אין לי כאן רהיטים. אף אני אינני אלא אורח בעולם הזה, אמר לו ה'חפץ חיים', ולכן דירתי מסודרת במצב של עראי.
בזמן שמחתנו, במצב כזה של סידור כל הנהגת החיים - של דירת קבע ודירת עראי "תשבו כעין תדורו", ושל שמחה בפרי הארץ, "ולקחתם... פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם" - נמשך סידור החיים השלם, כפי שמסיים הפסוק: "ושמחתם לפני ד' אלהיכם".
מתוך כך, "ואתם הדבקים בד' אלהיכם, חיים כולכם היום" . לפעמים, יש אצל אנשים נוסח שלילי: "דבקות?! - היא מעל החיים!". או נוסח אחר: "דבקות?! - היא עניין לצדיקים ולחסידים ולא לנו". ויש נוסח שלישי: "דבקות?! - זה רק לעתיד לבוא". כל הנוסחאות האלה הן שקר. ישנו פסוק: "ואתם הדבקים בד' אלהיכם, חיים כולכם היום". הוא מבאר ומודיע ברורות שדבקות בקדוש ברוך הוא שייכת למצב החיים שלנו, למציאות החיים שבה אנו נמצאים בעולם הזה: "חיים". ולא רק לצדיקים ולחסידים אלא ל"כולכם". ולא כאותם האומרים שזה יהיה לעתיד לבוא, אלא זה שייך "היום", לזמן הזה, בכל יום ויום, בהצלחת החיים בכל המדרגות שלהם. מתוך קבלת התורה והשראת השכינה בימים הנוראים, מתגלה עניין ה"חיים" בדבקות בד' בכל המצבים.
כל עניין אתרוג, לולב, הדס וערבה מתגלה בשלמות בשמירת תורה, לימודה, קיומה, הגדלתה והאדרתה. ההתייחדות המיוחדת שלנו בריבונו של עולם, "אורייתא קודשא בריך הוא וישראל - חד", שמתגלה בשמחת תורה, מגלה את עצם שמחתנו בשייכותנו לתורתנו. וזכות מתן תורתנו תהיה להמשך ולימים הקרובים לנו ולכל עם ישראל במהרה בימינו .


הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: