ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: חוקת
פרשה נוכחית: בלק
פרשה הבאה: פנחס
 


ספרים לא חינוכיים

הרב שלמה אבינר

ספרים לא חינוכיים
הרב שלמה אבינר
[ראיון]

ש: כיצד להתייחס להחלטת שר החינוך להוציא מבתי-הספר ספר עם תכנים שליליים?
ת: ודאי הוא צודק. יישר כוח. צריך ספרות טהורה. אוי כמה כתב על זה מרן הרב קוק. הרי הספרות פועלת על הנפש, וצריך ספרות שמעוררת רגשות נעלים.
ש: אז עכשיו נשלול במדינת ישראל את חופש הביטוי?
ת: לא זה מה שעומד עתה על הפרק. ודאי שחופש הביטוי יש לו גבולות (עיין אגרת כ של מרן הרב קוק), אבל כאן העניין הפוך: האם יש לעורר אצל התלמידים נטיות נפש שליליות?!
ש: האם איננו סומכים על כוח השיפוט שלהם ויכולתם להתגבר על היצר הרע?
ת: לא. איננו סומכים על כל אדם, במיוחד לא על ילדים (עיין רמב"ם הלכות עבודה זרה ב ב-ג לגבי הגבלות הקריאה בספרים). ובאשר ליצר הרע, אין צורך לעורר אותו. הוא עושה את עבודתו מעצמו די והותר.
ש: אבל גם בתנ"ך ואצל חז"ל יש תיאורים שליליים?
ת: בוודאי. כתוב בתורה שאדם הראשון חטא, שקין הרג את הבל, שדור המבול חטא ועוד. אבל הכול תלוי באיזו גישה מתארים את הרע - בגישה שלילית או אוהדת. אף אחד לא אמר שיש לשמור את הילדים רק במבחנה סטרילית, אך כאמור תלוי אם קוראים לרע רע ומוקיעים אותו. במילים אחרות: כאשר בתנ"ך מתוארים דברים רעים, אנו עומדים במקום האור, מסתכלים משם על החושך ומתארים את החושך במילים של אור.
ש: האם זוהי הדרכה רוחנית מחשבתית או גם הלכה?
ת: בוודאי הלכה גמורה בשולחן ערוך: "דברי חשק כגון ספר עמנואל... אסור לקרות בהם... ועובר משום אל תפנו אל האלילים, אל תפנו אל מדעתכם, ובדברי חשק איכא תו (=יש גם) משום מגרה יצר הרע. ומי שחיברן ומי שהעתיקן, ואין צריך לומר המדפיסן, מחטיאים את הרבים "(שו"ע או"ח שז טז).
ש: מה זה ספר עמנואל?
ת: "מחברות עמנואל" שכתב עמנואל הרומי שחי לפני 700 שנה בערך. יש שם גם דברי יראת שמים אך לצערנו גם דברים לא יפים ולא וצנועים, ולכן רבי יוסף קארו יצא נגדו בכל תוקף.
ש: וחכמים אחרים?
ת: גם כן. כגון רבי משה דה ריאטי בספר מקדש מעט וכן רבי עמנואל פרנסיס בספר מתק שפתיים. גם בדורותינו הרב זאב יעבץ כתב עליו כי חילל את כבוד בית השיר העברי, אשר מבחר תפארתה היה לשרת בקודש, ונקעה מדבריו כל נפש טהורה בישראל. ועיין אוצר ישראל לרי"ד אייזנשטיין.
ש: אז צדק שר החינוך?
ת: כן. מאה אחוז. חינוך אמיתי הוא חינוך טהור. יישר כוחו.
ש: ובסיכום?
ת: דברי מרן הרב קוק בהקדמתו לשיר השירים: "הספרות, ציורה וחיטובה, עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים, המוטבעים בעומק הנפש... מובן הדבר, שרק את אותם האוצרות שבהיפתחם מבסמים הם את אוויר המציאות, טוב ויפה לפתח. 'מכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה נתמלא כל העולם כולו בשמים' (שבת פח ב). אמנם אותם הדברים הגנוזים, שקבורתם היא ביעורם, להם מתוקנת היתד שעל אזנינו לחפור ולכסות. ואוי לו למי שמשתמש ביתדו לפעולה הפכית, למען הרבות באשה" (עולת ראיה ב ג).

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: