ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: נשא
פרשה נוכחית: בהעלותך
פרשה הבאה: שלח לך
 


ארץ שלא יחסר בה דבר

הרב דב ביגון


נאמר על ארץ ישראל "ארץ טובה… אשר לא תחסר כל בה" (דברים ח, ז-ט). לכאורה יש הרואים חסרונות רבים בארץ ישראל - אבל באמת ארץ ישראל לא תחסר כל - כי הכל בה. כדברי בעל הטורים - ארץ ישראל לא תחסר, אבל לרשעים, בכל מקום תחסר להם כפי שנאמר "צדיק אוכל לשובע נפשו, ובטן רשעים תחסר" (משלי יג כה).
בארץ ישראל מתגלה לעיני הנשמה מידת הכללות, ראיית הכל, מראשית ועד אחרית, מקצה העולם ועד קצהו. כאן רואים כיצד העבר, ההווה והעתיד הם עניין אחד מקושר ולא מפורד ח"ו, ראייה המאירה את העולם ואת הנשמה, ועליה כבר נרמז "וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" (בראשית ב). וזאת הברכה המיוחדת לאבות האומה, אברהם יצחק ויעקב, ברכת "בכל מכל כל" שהטעימן הקב"ה בעולם הזה מעין העולם הבא (בבא בתרא יז ע"א).
נכון לעכשיו, סוף סוף אנו זוכים לשבת בארץ חיינו, ארץ שבה מתגלה מלכות השי"ת לעין כל - מכאן יוצאת אורה וטובה לאנושות כולה, ארץ שהיא ראש עפרות תבל אשר לא תחסר כל בה. וכבר הודיעו לנו נביאינו וחכמינו ז"ל שכאשר נשוב לארצנו למלא את ייעודנו ההיסטורי להאיר לעולם, יתקוממו נגדנו האומות כפי שנאמר "למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק על השם ועל משיחו" (תהילים ב). קמים עלינו אויבים הרוצים לנשל אותנו מארצנו ולכבות ח"ו את אורו של עולם, את עם ישראל, כהיום הזה. אבל מובטח לנו על ידי כל הנביאים וכל החכמים, כי בסופו של דבר ינצח האור ויכבה את החושך. וכנאמר בהפטרה: "וידעו כל בשר כי אני ד' מושיעך וגואלך אביר יעקב... כי ניחם ד' ציון ניחם כל חרבותיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ד' ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה" (ישעיה מט).
ונזכה כולנו לאור חדש על ציון.
מהמצפה לישועה השלמה


תגיות: מעלת ארץ ישראל | פרשת עקבמאמרים נוספים מעלון פרשת עקב התשע"ה:
אל תרצח גוי! - הרב שלמה אבינר
בלבבך - הרב אייל ורד
משיח - הרב דוד לנדאו
אבא, הרסו לנו את הבית - ד"ר מיכאל אבולעפיה
אזהרה לגסי הרוח - הרב עזריאל אריאל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: