ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויחי
פרשה נוכחית: שמות
פרשה הבאה: וארא
 


דפי יומן י. בוגרת מכון אורה


דפי יומן י. בוגרת מכון אורה
על אהבה
מה עשה הקב"ה בבריאה? צמצם את עצמו ופינה לנו מקום, שנגדל. "איפה שאתה רואה ענוותנותו שם אתה רואה גדולתו".
ואנחנו מצווים: "ואהבת את ד' אלקיך", כלומר גם אנו צריכים לצמצם את עצמנו עד התבטלות,
בענווה - שרק כך אנו מפנים מקום לריבונו של עולם, ש"אין מקום פנוי מניה".
"ואהבת לרעך" - כך גם אהבת הזולת. אני צריכה לצמצם את עצמי כדי שיהיה לו מרחב, מקום, שיוכל לגדול מתוך עצמו - לכבד את דעותיו, את מקומו... לאפשר לו למצות את הייעוד שלו, לאפשר לו להיות נאמן לקול הפנימי האמתי שלו!
ובמילים אחרות: לאהוב זה לתת לסובב אותי להיות הוא עצמו - במלוא כוחותיו, יכולותיו הרגשותיו וכו'. אהבת אמת חודרת מבעד לכל הלבושים היישר אל תוכו, אל נשמתו, שהיא אהבה נטו!
אבל "כמוך" - קודם. תחילה ותנאי בסיסי עליך לאהוב את עצמך! אם לא אוהב את עצמי, איך תהיה בי אהבה לאחרים? אלא עלי לחשוף בזה את נשמתי, שהיא מחוברת לד' וכולה אהבה, שאם לא כן מה יהיה מקור אהבתי אם לא יהיה לי מקור, או שהוא יהיה סתום? לכן קודם כל תאהב את עצמך, תברר ותגדיר את עצמך ובנאמנות תלך עד הסוף, נאמנות לעצמך. זה אומר להאמין בעצמך! כמו שד' נותן בנו אמון "רבה אמונתך" - בי.
אז נתת לעצמך מקום וכך התחברת למקום ב"ה בביטול אמיתי, וכך אתה אוהב אדם, כי האדם בתוכו באמת מלא אהבה, (ואת זה ניצל אהרון הכהן לחשוף אהבת איש לרעהו כשכביכול שיקר לאלו שרבו ביניהם שהם בעצם מצטערים על כך...)
כך אפשר לסייע לכל אדם לגדול, להיות נאמן לעצמו, לעצמיותו, שהיא רבת פנים ורבת יכולות כפי שד' טבע בנו.
"הבוחר בעמו ישראל באהבה... יאר ד' פניו אליך ויחונך".האהבה היא מאור פנים. היא חיוך חם. היא הקשבה מוחלטת ונתינת מקום לזולתי. היא אמפתיה.
האהבה היא סוד החיים. היא החייאה, היא זרימת החיים והזרמת החיים, היא בריאה בכל רגע ורגע מחדש. היא האנרגיה האמתית היוצרת את החיים. היא מעל החומר, מבטלת את החומר. איך בבית המקדש היה מצב שעמדו צפופים והשתחוו רווחים - רק מכוח האהבה. האהבה היא מעל ממדי המקום והזמן. שהרי האהבה היא אנרגיה.
יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שאזכה לקיים מצוות "ואהבת לרעך כמוך" בכל נפשי ומאודי.
תגיות: מכון מאירמאמרים נוספים מעלון פרשת נשא התשע"ה:
דגל תשובה מאהבה - הרב דב ביגון
הלכות ווטסאפ - הרב שלמה אבינר
רב אחד או כמה רבנים? (א) - הרב אלישע אבינר
בין זהות לייחודיות - הרב ערן טמיר
ישראל ותורה - הרב דוד חי הכהן
"בורג של פנטום...." - דני שרחטון

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: