ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


פנימיות וחיצוניות

הרב דוד לנדאו


מאמר חז"ל: "ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון" - לא כל כך פשוט להבנה. אם חז"ל קוראים להם ריקנים - אז הם ריקנים! ריקנים מתורה וממצוות. אך למרות הריקנות, הערך אינו משתנה - הם מלאים מצוות כרימון! יש תמיד צורך למצוא את ההדגשה הפנימית, כדרכו של המהר"ל פעמים רבות. כל העבירות, כל החטאים - לא חודרים ולא פוגמים בַפְנים של האדם מישראל. הפגיעה, הפגימות, הם בחיצוניות.
זאת ההעמקה: הפנים שבישראל! הפנימיות! כל הרשעים וכל הקלקולים הם בצד החיצוני, אך הפנים-פנימיות של הקדושה של אדם מישראל נשארת! הפנימיות קיימת תמיד. בפרטים - יש צדיקים ורשעים בישראל. לכל אדם מישראל יש שני צדדים, שני פרצופים: יש צד אישי פרטי - צדיק או רשע, ויש שייכות ואחיזה בכלל ישראל, בשורש הנשמה היסודית הכללית. וכל הקלקולים והחטאים - הם חיצוניות. הפנים-פנימית היא האמת לאמיתה. אלו מעמקים של הסוד הפנימי, היסוד הכלל ישראלי. העמקות, הישראליות היא הצד האלוהי - שצריך להתגלות. כל מה שמתגלה, הוא גילוי של הסוד האמיתי הפנימי של הצד האלוהי.
צריך לעמוד על יסוד היצירה והבחירה האלוהית של "עם זוּ יצרתי לי". בתחילת מדרש רבה יש רשימת כמה דברים שקדמו לעולם: תורה, תשובה, שמו של משיח וכו', דברים שהם יסודי עולם. כמובן יסודי עולם קודמים לעולם. אחרי הרשימה הזאת יש במדרש דבר נוסף: "מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר"! קדמה לכל הדברים שהם קודמים לעולם.
באופן זה יש להבין את המדרש "הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם". התורה היא הנשמה של העולם. אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא הצטרך להסתכל בפנקס, בתכנית, בתרשים של אדריכל, כפי שמובן בצורה מגושמת וילדותית. ריבונו של עולם ברא את העולם לפי ההסתכלות בתורה - פירוש הדבר הוא שבריאת העולם נעשתה לפי התורה, לפי הנשמה של העולם. אנחנו משתמשים בתפיסה החומרנית, אבל לעולם יש נשמה, להיסטוריה יש נשמה, לבריאה יש נשמה. העולם לא נברא על פי החיצוניות החומרית, אלא על פי התוכן והפְנים. התורה, המוסריות האלוהית, מידותיו של הקדוש ברוך הוא - היא הפְּנים של העולם. אחרי שהמדרש אומר שהתורה ועוד דברים קדמו לעולם, יש עוד הדגשה: לפני כל הדברים שהם יסודי עולם - ישראל קדמו לעולם, "מחשבתם של ישראל". עם סגולה - קודם לכל הדברים היותר גדולים. מחשבתם של ישראל, נשמת האומה, התוכן והערך המיוחד של האומה, היא תוכן מיוחד, יצירה מיוחדת, שכל מציאות האומה הממשית נמשכת ממנה, וכן כל מה שמתגלה אחר כך. התורה, נשמת העולם, היא נשמתם של ישראל - שמתגלה אחר כך בפרטי הפרטים. התורה בכלל, כלליותיה ופרטיותיה, היא עצם המהות של ישראל .

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: