ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: חוקת
פרשה נוכחית: בלק
פרשה הבאה: פנחס
 


קודש הקודשים

הרב דוד לנדאו

ליום הזכרון של רבינו הרצי"ה זצ"ל
כתוב: "והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש לבין קודש הקדשים" . יש מדרגות בקדושה, בין קודש לבין קודש הקודשים. ל'כוזרי' יש הגדרת 'קודש הקודשים'!
יש לכך דוגמא בספר ה'אורות'. על פי רוב, בספרים שסידרתי מכתבי קודש של אבא זכרונו לברכה, כתבתי הקדמות. ב'אורות' כתבתי הקדמה ארוכה בתו, ושם מופיע הביטוי: "קודש הקודשים". פעם אנשים שאלו: יש ספרי 'אורות הקודש'. שם זה 'אורות הקודש', וכאן סתם 'אורות'? 'אורות' זה לא קודש?
אלא יש חילוק מדרגות. בתשובה כתבתי: 'אורות' הוא 'קודש הקודשים'! זו מדרגתו. זה לא סתם ביטוי, אלא דבר אמיתי השייך גם כאן לענייננו, במובן רוחני, השקפתי, מחשבתי. אותה הגדרה שייכת לספר ה'אורות' ולספר 'הכוזרי': 'קודש הקודשים'. כמובן, היא שייכת לדברים ממשיים הלכתיים במשכן, במקדש. עם זה יש גם מושגים במובן רוחני - מושגי קדושה, ענייני קדושה, ובהם יש מדרגות, והמדרגה העליונה היא: קודש קודשים, קדושת הקדושות.
"המבדיל בין קודש לחול". איננו אומרים שהעולם כולו חול, יש בו גם צד קודש. יש להבין שעניינם של ישראל הוא "חלק ד' עמו" , "בחר בנו מכל העמים", "עם זו יצרתי לי" . אנחנו, כלל ישראל, המרכז, המחסן, האוצר של עניין הקדושה הנמשכת לעולם החומרי, לעולם האנושי, מתוך "כי קדוש אני ד' אלהיכם". זה המובן האמיתי. מתוך כך אפשר להבין שעניינו של כלל ישראל הוא קודש הקודשים. יש כמה אופנים להזכיר שם אלהות, שם שמים, שם הקדוש ברוך הוא. הקודש, המציאות, העובדה של "עם זו יצרתי לי" ו"חלק ד' עמו", - הוא הקודש של כל הקדושות, המרכז של כל הקדושות, האמיתיות של כל הקדושות. זה המובן של: "קודש הקודשים".
ההגדרה שספר האורות הוא קודש הקודשים - היא אמיתית, מדויקת ומכוונת. כמובן גם 'אורות הקודש' אלו דברי אלוהים חיים, דברי קודש, - אבל לא כולו ישראל. יש ב'אורות הקודש' דברי קדושה, דברי מחשבה, דברים עליוניים, סתרי תורה, סדר ההוויה, הבריאה, ההתגלות האלוהית בעולם ועוד, אך ספר ה'אורות' כולו ישראל, כולו ישראל ותחייתו, כולו כלל ישראל וגאולת ישראל וסגולת ישראל ובריאות ישראל ותחיית ישראל, כל עניינו הוא העניין האלוהי של עם ישראל; זה מיוחד, זה קודש הקודשים. הוא הדין בעניינו של ספר 'הכוזרי'. יש 'חובת הלבבות', הרמב"ם והרמב"ן ועוד, אך מכל דברי רבותינו העוסקים בבירורים בענייני אמונה, אין כמו ספר 'הכוזרי' שכולו ישראל, כולו מסכתא דישראל, כולו בירור העניין האלוהי של סגולת עם ישראל, לכן הוא קודש הקודשים .


תגיות: הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"למאמרים נוספים מעלון פרשת תצוה ושבת זכור התשע"ה:
עמלק - אז והיום - הרב דב ביגון
טבעיות והתחברות - הרב שלמה אבינר
פורים - הרב חגי לונדין
מבט אל העבר - חלק ב - הרב דוד חי הכהן
לבחור - ד"ר מיכאל אבולעפיה

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: