ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תולדות
פרשה נוכחית: ויצא
פרשה הבאה: וישלח
 


סוד ה"אלף"

הרב ערן טמירא-ל-ף. שלוש הוראות מרכזיות לשורש א.ל.ף בלשון הקודש:
האחת - האות הראשונה בין עשרים ושתיים האותיות.
השנייה - 'אלף' בארמית מלשון 'אולפן' - לימוד.
השלישית - המספר אלף המבטא את מדרגת המספר הרביעית, לאחר היחידות, העשרות והמאות.
מה משמעות הדברים?
האות 'אלף' - היא האות הראשונה בין האותיות, ראשוניות המבטאת את היסוד והשורש האלוקי הנמצא בבסיס המציאות, את התמצית הפנימית והמהות האלוקית שבכל דבר, את הממד האינסופי הנסתר והנעלם שבכל 'יש', וכדברי הרב קוק (ריש מילין אלף)- "ה'אלף' מעיר בנו את המחשבה של הראשית, ההתחלה הקדומה...".
מדרגת ה'אלף' הזו ,עליונה ופנימית מאוד, עומדת היא למעלה מעולמנו המוגבל, על כן - "אנו צופים על גדולתה, והננו משתוממים על יקרת חזיונה..." (שם).
לכן, על מנת להופיעה ולגלותה בעולמנו, נדרשים ונזקקים אנו 'לתרגם' ממד אלוקי אינסופי זה ב'תרגומים' אנושיים מוגבלים, 'תרגומים' ממשיים, כאשר הכלי האנושי הייחודי המאפשר לנו לעשות זאת הוא השכל האנושי, דרכו אנו לומדים ומבינים, ומכוח כך מזדהים, מפנימים וחיים.
'אולפן' - לימוד זה, מצמצם את את מדרגת הגילוי האינסופי מחד, אך מאפשר את החלתו והופעתו בחיינו פה בעולם הזה, וכהמשך דבריו (שם) - "האולפן זהו תרגום הלימוד, הלימוד הוא תרגום, 'אחוריהם' של הפנים המחשביים.. יודעת היא הנשמה שכל הבא בלימוד איננו מקורי, מקורי הוא הרעיון הפנימי שאינו מבוטא"..
ויותר מכך. ה'אלף'-התמצית האלוקית הפנימית המתגלה דרך ה'אולפן' - הלימוד, צריכה להופיע בכל מרחבי החיים, גם היותר רחוקים, גשמיים ופרטניים,על מנת לגלות קידוש ה' בכל הבריאה כולה, על כלל כשרונותיה, גווניה וצדדיה, כפי שבא לידי ביטוי במספר 'אלף' המבטא את הריבוי הכמותי של כל היחידות המספריות, וכלשונו (שם)-"זאת תורת הוראת האלף בשמו, ביטויו הקרוב לאלף המספר, יביא אותו לחשוב על ידי מדרגת המספר הרביעית, יחידות, עשרות, מאות ואלפים..."
ל'מכון מאיר', בו משתדלים לחשוף את ה'אלף המקורית' - את המהות האלוקית, כפי שבאה לידי ביטוי גם בשם העלון הכולל את שני האל"פים - אהבה ואמונה, דרך ה'אולפן' - הלימוד המעמיק והמקיף בכלל מקצועותיה של התורה, על מנת להגשימה בפועל ב'אלף המספרי' - בכל מרחבי החיים, הלאומיים והפרטיים, החומריים והרוחניים, נאחל - 'הקטון יהיה לאלף והאלף לרבבה', עד גאולתנו השלמה במהרה.


תגיות: אלף בית- אלף בינה | האות אמאמרים נוספים מעלון פרשת ויחי התשע"ה:
למען שמו באהבה - הרב דב ביגון
מעשה בציפור שהתגעגעה - הרב שלמה אבינר
דרכי חינוך בפיאסצנא (ב) - הרב אלישע אבינר
חזק חזק ונתחזק - הרב חגי לונדין
אור לבן בעת של בחירות - ד"ר מיכאל אבולעפיה
נצח ישראל - הרב דוד לנדאו
הקטון יהיה לאלף - הרב אייל ורד
פרידת יעקב אבינו מהשבטים - הרב עזריאל אריאל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: