ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


ביד רמה!

הרב ערן טמיר

"ובני ישראל יוצאים ביד רמה" (שמות יד יח) - "שעשו להם דגל ונס להתנוסס ויוצאים בשמחה ובשירים, בתוף ובכינור, כדמות הנגאלים מעבדות לחירות, ולא כעבדים העתידים לשוב לעבודתם" (רמב"ן שם).
מפתיע הדבר שפסוק זה המבטא את עצמאותם וחירותם של ישראל נאמר בפרשתנו, בשלח, ולא בפרשת בא שבה נזכרת יציאת מצרים לראשונה. וזאת - רק לאחר המהפך שעבר פרעה שהפך ממשלח את ישראל מרצונו, לרודף כנאמר "ויהפך לבב פרעה...וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה".
מדוע? מהי סיבת העיכוב להופעת 'היד הרמה' עד לשלב זה שבו הפך פרעה מִשותף לשילוחם לרודף את ישראל ומה יש ללמוד מכך לגאולתנו אנו?
מבאר הרב חרל"פ (מעיני הישועה כט-ל) שיש שני צדדים המופיעים בשני שלבים בגאולת ישראל: האחד, שותפותם של אומות העולם בגאולתם של ישראל, שכן גאולתנו היא גאולת העולם כולו, ב'מתן אישור' לגאולתנו הקרוי בפי חז"ל 'רשיון אומות העולם'. ובשלב השני תופיע המדרגה האלקית הישראלית הייחודית רק לנו, שתופיע רק לאחר היפרדותנו מן העמים ללא שום השפעה מצדם עלינו - "וכשמגיע תור גילוי הגאולה, מקיאים ישראל כל הסיוע שקיבלו מהם, ופעמים חוזרים בהם (העמים) ונהפכים לרודפים. ובזה המסילה נסללת לנו לזכות לאור הגאולה בעטרת הודה והדרה וקודש תפארתה. וסדר הגאולה ממצרים הוא התבנית לסדר הגאולה האמתית והשלמה של העתיד - לכתחילה נדרש פרעה שהוא יָרשה את ישראל לצאת (ולא רק זאת אלא אף) שלח עמהם זבחים ועולות והלך גם ללוותם, (ועל כן אז, בשלב ראשון זה) לא היו ישראל יכולים לצאת ב'יד רמה', ורק אחרי כן, כשנהפך לבב פרעה - 'וירדוף אחרי בני ישראל', רק אז נתקיים בהם 'ובני ישראל יוצאים ביד רמה', ורק אז זכו לאור הגדול. וכן לעתיד, מקודם יָרשו האומות את ישראל להיאחז בארצם, וזה יהיה אך לגאולה של יציאה מהגלות (ההצבעה באו"ם) ואולם כשיגיע תור גילוי הגאולה בכל הוד כליל תפארתה וקודש שלמותה אז יהפכו כל העמים לרודפים ויבוא על ה' ועל משיחו... ויתגלה משיח בן דוד".
מכאן מובן ש'היד הרמה' שלנו איננה רק ביטוי לחוזק ולחוסן הלאומי שלנו, אלא גם ובעיקר לתוכן התרבותי האלוקי המיוחד המתגלה רק דרכנו, תוכן היכול להופיע רק לאחר היבדלותנו מפרעה, בהפיכתו משותף לאויב ורודף...
כאז כן היום, מטוטלת מהלכי הגאולה, נעה בין תקופות שבהן יש קשר 'חיובי' בין ישראל לעמים, הבא לידי ביטוי באופנים שונים והמגלה את שותפותם עמנו בגאולתנו-גאולתם, לבין תקופות שבהן מופיעות מחלוקות קשות עד כדי נתק ומשבר בינינו לבינם, משבר הנראה כמאיים ומזיק, אך באמת אין הדבר כן, אלא אדרבא, דווקא הקשר ה'שלילי' הזה הוא המאפשר לנו לבטא את עצמיותנו הישראלית-אלקית המיוחדת רק לנו ולהופיע את היד הרמה שלנו באמת.


תגיות: יציאת מצרים | יד רמהמאמרים נוספים מעלון פרשת בשלח התשע"ה:
שירת הניצחון - הרב דב ביגון
עליה מחו"ל - הרב שלמה אבינר
חינוך להיות ולא להיות - ד"ר מיכאל אבולעפיה
ישוב ארץ ישראל - הרב דוד לנדאו
לָמָּה נָזִיר? - הרב שלמה אבינר
פירותיה של ארץ ישראל - הרב חגי לונדין

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: