ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


שירת הניצחון

הרב דב ביגון

שירת הים היא שירת הניצחון של עם ישראל מדור דור - מיציאת מצרים וקריעת ים סוף ועד לאחרית הימים, ככתוב "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לד' ויאמרו לאמר אשירה לד' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים", ועד "נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך... תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת ד', מקדש ד' כוננו ידיך" (שמות טו).
ואכן במשך אלפי שנים שרים ישראל מידי יום ביומו את שירת הים, שירת הניצחון, בפסוקי דזמרה בשמחה, כפי שנפסק בהלכה: "יש לומר אותה בשמחה, וידמה בדעתו כאילו באותו היום עבר את הים, והאומר בשמחה מוחלין לו כל עוונותיו" (שו"ע או"ח נא מ"ב יז).
למרות הניצחון הגדול על פרעה וחילו, העז עמלק להתנפל על ישראל במטרה להשפילם ואף להשמידם ככתוב: "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים" (שמות יז ח), ומאז ועד היום יש לנו חשבון ארוך ומלחמה מדור לדור בעמלק. ככתוב "כתוב זאת זיכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים... כי יד על כס יה מלחמה לד' בעמלק מדור דור" (יד,טז).
המלחמה בעמלק, שמגמתו השמדת ישראל ח"ו, נמשכת עד שנזכה לישועה השלמה, כפסיקת הרמב"ם: "שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ - למנות להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירה" (רמב"ם הלכות מלכים פ"א א).
נכון לעכשיו, לאורך כל הדורות קמו מזרעו של עמלק צוררי ישראל במטרה להשמיד את עם ישראל ח"ו, עוד מימי שאול ודוד לפני בית ראשון, בשלהי גלות בבל - המן הרשע, ובדורנו - היטלר ימ"ש וההולכים עמו, שרצחו שליש מעמנו בגלל היותם יהודים. גם בימים אלו ממש שונאי היהודים מרימים ראש ומתכננים להשמיד את מדינת ישראל ח"ו. אמנם הם משתמשים בטענה השקרית שכבשנו להם את ארצם, אבל באמת זהו שקר גמור כי ארץ ישראל שייכת כידוע אך ורק לעם ישראל, אלא שהם משתמשים בשקר זה כדי להשיג את מטרתם - השמדת העם היהודי ח"ו, ולא במקרה הם מתנגדים נחרצות למדינת ישראל כמדינת היהודים. עלינו להתפלל שעיני האוחזים בהגה השלטון תיפקחנה והם יבינו מהי מגמתם ומטרתם של הערבים באמת ולא ישלו את עצמם ואת העם, שהקמת מדינה לערבים בלב ארצנו תביא כביכול שלום ושלווה לעמנו. אדרבא, השלום בוא יבוא באמת כאשר ננצח את אויבינו ניצחון מוחץ, על ידי כך נרתיע אותם ונגרום שיתקיים בהם "חיל אחז יושבי פלשת תיפול עליהם אימתה ופחד" ומתוך כך נזכה להתקיימות המשך השירה "תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת ד', מקדש ד' כוננו ידיך".
מהמצפה לישועה


תגיות: קריעת ים סוף | יציאת מצרים | מפלת האויב | שירת היםמאמרים נוספים מעלון פרשת בשלח התשע"ה:
עליה מחו"ל - הרב שלמה אבינר
חינוך להיות ולא להיות - ד"ר מיכאל אבולעפיה
ישוב ארץ ישראל - הרב דוד לנדאו
לָמָּה נָזִיר? - הרב שלמה אבינר
פירותיה של ארץ ישראל - הרב חגי לונדין
ביד רמה! - הרב ערן טמיר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: