ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויחי
פרשה נוכחית: שמות
פרשה הבאה: וארא
 


האם לשתף ילדים במצוות חג הסוכות?

הרב אלישע אבינר

האם לשתף ילדים בקיום המצוות של חג הסוכות? - התשובה היא: כן. בחז"ל מופיעות כמה הלכות הקשורות לשיתוף ילדים במצוות החג.
א. הגמרא (סוכה דף מב א) המגדירה את מצוות חינוך קובעת: "תנו רבנן: קטן היודע לנענע - חייב בלולב, להתעטף - חייב בציצית, לשמור תפילין - אביו לוקח לו תפילין. יודע לדבר - אביו לומדו תורה וקריאת שמע...". סדר המצוות המוזכרות כאן דורש הסבר: לולב, ציצית, תפילין, תורה וקריאת שמע. במקום הראשון - לולב. ברביעי - קריאת שמע. אולי סדר זה איננו מקרי, הוא מתאר את סדר חינוך הילדים למצוות. חינוך קטן למצוות תלוי ביכולתו לבצע את מעשה המצווה, גם אם אינו יורד לעומק משמעותה של המצווה. זהו השלב הראשון בחינוך ילדים למצוות. עם התפתחותו השכלית של הילד, יבוא השלב השני בחינוך למצוות: הכרה תוכן המצווה והפנמתו. הרשימה הנ"ל עוסקת בשלב הראשון: החינוך לקיום מעשה המצווה. המצווה הראשונה שקטן יכול לקיים היא נטילת לולב, מפני שהיא דורשת נענוע בלבד - "קטן היודע לנענע - חייב בלולב". בהתאם לזה, כתב המשנה ברורה, שגם אם אין הקטן יודע לברך לפני נטילת לולב, מחנכים אותו לנענע את הלולב.
בשולחן ערוך (או"ח סי' תרנ"ז) הוסיף: "היודע לנענע לולב כדינו", כלומר, "מוליך ומביא, מעלה ומוריד". מקורה של תוספת זו ב"ראשונים". מחנכים קטן למצוות רק אם הוא מסוגל לקיים אותה בשלמותה כפי שיקיים אותה בגדלותו.
מכל מקום, מתברר שהמצווה הראשונה שילד קטן פוגש היא מצוות לולב, ובה אנחנו מתחילים את חינוכו למצוות. כאמור לעיל, זה נעוץ בכך שנטילת לולב איננה דורשת מיומנות כלשהי. אם נתבונן יותר, נגלה שזה מעיד על מהותה של המצווה: נטילת לולב היא מצווה פשוטה וטבעית. אמנם בסיפורי חסידים, היא מתוארת כמצווה שקשה לקיימה, אבל אלו תיאורים הלקוחים מחו"ל. בארץ ישראל, זו מצווה טבעית. ארבעת המינים גדלים בארץ ישראל, ואין לך יותר טבעי מאשר נטילתם כדי להודות לקב"ה על הברכה שהוא משפיע בארץ ישראל. הוי אומר, חינוך הילדים למצוות מתחיל במצווה שמהותה היא הכרת תודה לקב"ה. הכרת תודה היא הבסיס והתשתית ליחס שלנו לקב"ה, לכן פותחים בה את חינוך הקטנים.
ב. בשולחן ערוך כתב: "חייב אביו לקנות לו לולב כדי לחנכו במצוות". כלומר, האב צריך לרכוש סט של ארבעה מינים לכל אחד מילדיו. מקורו בדברי ה"טור". אבל התוספות (ערכין דף ב ב) חולקים. הם דייקו מלשון הגמרא (שהובאה לעיל) "קטן היודע לנענע - חייב בלולב... לשמור תפילין - אביו לוקח לו תפילין", שאביו לוקח לו תפילין אבל לא לולב. הטעם מבואר במהרש"ל "והטעם פשוט שאינו צריך לקנות לו לולב בפני עצמו כי לאחר שיצא בו אביו יתננו לבנו לברך עליו מה שאין כן בתפילין" (ב"ח שם). לולב אחד יכול לשמש את האב ואת הבן, בזה אחר זה. לאחר שהאב נוטל את הלולב, הוא מוסר אותו לבנו. אבל, לתפילין כל אחד זקוק, מפני שבעבר הניחו תפילין כל היום!
לאחר שהזכיר את שיטת המהרש"ל החולקת על השולחן ערוך, כותב המשנה ברורה "ויש אומרים שאם ידו משגת טוב יותר שיקנה לו לולב כדי שיעשה את הנענועים כדינו בשעת ההלל עם הציבור".
ג. ביום הראשון אין אדם יוצא בלולב "שאול" (= מושאל) מחברו אלא רק בלולב שלו. לכן, אם אין לקטן לולב משלו, צריך אביו להקנות לו את הלולב (= ארבעת המינים). על פי ההלכה, קטן יכול לקנות אבל איננו יכול להקנות, לכן הורו חז"ל (סוכה דף מו ב) שתחילה אביו נוטל את הלולב ויוצא ידי חובה, ורק אחר כך מקנה את הלולב לבנו הקטן. אם יקנה לו תחילה, יישאר הלולב בבעלות הבן, ואביו לא יוכל לצאת ידי חובה ביום הראשון (בשאר ימים, יוצאים בלולב "שאול", לכן אין כל בעיה).
אבל, יש מהקדמונים שסבורים שקטן יוצא בלולב "שאול", לכן אין חובה להקנות לו את הלולב. מדוע? הסביר המשנה ברורה שדעה סבורה ש"מצות חינוך הוא רק על עצם המצוה, ולא על פרטי המצוה". בשאלה זו נחלקו גדולי עולם: יש הסבורים שמצות חינוך מתייחסת למצווה באופן כללי ולא לפרטיה, ויש הסבורים שאסור לחנך קטן למצוה כאשר לא מתקיימים כל פרטיה ודקדוקיה.
לתגובות: [email protected] . לב אבות - קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים, פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" .l באתר - מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך, רבנים ופסיכולוגים.


תגיות: חג הסוכות



מאמרים נוספים מעלון סוכות התשע"ה:
אהבה ואמונה - הרב שלמה אבינר
שמחת בית השואבה - הרב דוד לנדאו
שבעת הרועים - הרב חגי לונדין

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: