ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


לכם נתתי את הארץ לרשת אותה

הרב דב ביגון

קודם הכניסה לארץ מצוה השי"ת את משה להזהיר את ישראל "כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם" (מדבר לג נא).
רש"י מסביר: כך אמר להם משה - כשאתם עוברים את הירדן ביבשה על מנת כן תעברו, ואם לאו באין מים ושוטפין אתכם. דהיינו, עליכם לזכור את המטרה שבשבילה אתם חוצים את הירדן - כיבוש כל הארץ והורשת כל יושביה - ואם לא תעשו כן "ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינים בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה" (במדבר לג נה).
מסביר רש"י: והיה, אשר תותירו מהם יהיו לכם לרעה, יהיו ליתדות המנקרים עיניכם, ויגרמו לכם להיסגר ולכלוא את עצמכם מאין יוצא ומאין בא. ואור-החיים הקדוש מוסיף: לא יסתפקו בארץ שיושבים אלא ירצו גם את חלק הארץ שאתם יושבים בה.
נכון לעכשיו, אנו רואים בחוש כיצד דברי רש"י והאור-החיים הקדוש מתממשים לנגד עינינו. כיצד אויבינו אינם מסתפקים במה שיש להם אלא תוקפים אותנו ורוצחים בנו, כאשר מטרתם לנשל אותנו מכל ארץ ישראל. גורמים לנו להסתגר ביישובינו ובבתינו בתוך חדרי בטחון ומרחבים מוגנים, למרות שיש לנו הצבא החזק ביותר במזרח התיכון.
כיצד הידרדרנו למצב נורא שכזה, וכיצד נצא ממנו מחוזקים?
היתה זו ההסכמה של מנהיגינו מאז קום המדינה לחלק את הארץ בינינו ובין עם זר, שנבעה מחוסר ידיעה והבנה מה היא המשמעות של שיבת העם היהודי ותחייתו במלוא אורך ורוחב ארצנו, כפי שהובטח לנו על ידי הקב"ה באמצעות נביאיו מאז ומקדם. שרק באופן כזה נוכל למלא את תפקידנו ההיסטורי להיות אור לגויים, שרק מציון ומירושלים תצא תורה ואורה לעולם כולו. אי הידיעה וההבנה הזאת שהביאה להתקפלות, בהסכמה ובשתיקה, מארץ ישראל על גבולותיה התנכיים, היא שהביאה אותנו לאן שהגענו.
עלינו ללמוד להכיר ולזכור תמיד שההבטחה האלוקית והצו האלוקי "והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה" (במדבר לג-נג) יש לה תוקף בכל הדורות - כדברי הרמב"ן אביהם של ישראל - ובפרט בדורנו זה, דור התחייה. עלינו להודיע ולהכריז בקול גדול לעצמנו ולעולם כולו, ובפרט לאויבינו הבאים לכלותנו כי ארץ ישראל כולה שלנו היא כדי להיטיב לכל האנושות, ולהיות שלמים עם זה.
כי כאשר אדם ועם שלמים עם עצמם, יש להם הכוח והיכולת לעמוד מול אויביהם, שבסופו של דבר אף ישלימו עמם.
ורק מתוך ש"ה' עוז לעמו יתן - ה' יברך את עמו בשלום" ואין עוז אלא תורה וגבורה. כך נוכל לעמוד איתן כנגד הבאים עלינו ונמשיך לצמוח, לפרוח ולהניב את הפרות המתוקים שלנו לעולם כולו, מתוך ארצנו וירושלים בירתנו, עיר קודשנו.
מהמצפה לישועה השלמה


תגיות: מבצע 'צוק איתן'



מאמרים נוספים מעלון פרשת מטות התשע"ד:
כסף נקי - הרב שלמה אבינר
משמעות המלחמות - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: