ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


אֶרְאֶנּוּ ו-אֲשוּרֶנּוּ

הרב חנוך בן פזי זצ"ל

"הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא", נאמר בנבואת בלעם על ישראל. אייל, גלעד ונפתלי, בשביים ובמותם עוררו מחדש וציוו את החיים של נצח ישראל לא ישקר, סגולת ישראל, אחדותו וערבותו זה לזה.
גם אם בתחילה הוא כלביא צעיר וחלש מידי, הרי הוא קם 'כארי יתנשא'. זכינו לראות את כלל ישראל נחשף לכוחותיו הטמירים ומתנשא כארי אל מול רשעת הגויים (ע"פ המגיד ממזריץ). נתפלל לגאולתנו השלמה בה נזכה ל"מתים יחיה א-ל ברוב חסדו" ולשלמותנו הרוחנית.
על דברי בלעם "אראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל..." שואל האוה"ח הקדוש: מה פשר כפילות הביטויים בפסוקנו: אראנו - אשורנו, דרך כוכב - קם שבט, יעקב - ישראל, (מחץ - קרקר)?
תשובתו: פסוקנו מתייחס לימות המשיח (והולך בעקבות תרגום יונתן ורמב"ן). גאולת ישראל בוא תבוא בכל מצב, אך ניתן לקצרה על ידי תשובת הכלל. כדברי הנביא ישעיה (ס כב): "אני ה' בעִתה אחישנה".
שני זמנים אלו סותרים זה את זה ועל כך עונה הגמרא (סנהדרין צח ב) "זכו - אחישנה, לא זכו - בעִתה". "ואם היו ישראל חוזרים בתשובה כמצטרך היו נגאלים מיד, אפילו לא יעבור עליהם יום אחד בגלות, דכתיב (תהילים כ) 'יענך ה' ביום צרה'." (דברים רבה פ"ב).
כאמור, פסוקנו עוסק בשתי הגאולות. כאשר 'אראנו' מסמל ראיה קרובה, דהיינו גאולה מיידית ו'אשורנו' - ראייה רוחנית לטווח רחוק המסמלת את הגאולה בעתה, כשאין עושים רצונו של מקום.
"דרך כוכב מיעקב" - כאשר כל ישראל שבים בתשובה (יעקב) אזי הגאולה תהיה במהירות כדריכת חץ מקשת, ואופי הגאולה על ידי נסים על טבעיים משמים (כוכב) בחינת אחישנה.
"וקם שבט מישראל" - מסמל את 'גאולת בעתה', כאשר רק יחידים או שבט מישראל חוזרים בתשובה, אזי הגאולה תבוא בתהליך אטי ובדרך הטבע בחינת 'וקם' של צמיחה ובניין התהליך. בחינת קימה והליכה לקראת המטרה ואז הגאולה תהיה בחינת "עני ורוכב על חמור" (זכריה ט ט).
עוצמת ישראל וחוסנו בימים אלו, נוטעים בלבנו תקווה לגאולה הממשמשת ובאה. גאולת אחישנה.
מאמרים נוספים מעלון פרשת בלק התשע"ד:
גבורה נגד טרור - הרב שלמה אבינר
קדיש - הרב חגי לונדין
להכיל את הכאב - ד"ר מיכאל אבולעפיה
על במותינו חללים - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: