ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויחי
פרשה נוכחית: שמות
פרשה הבאה: וארא
 


תורת האבולוציה בבית ספרנו?! (ב)

הרב אלישע אבינר

מרן הראי"ה קוק זצ"ל הדריך שלא לתלות את אמיתות התורה בתיאוריה מדעית מסוימת, כיוון שאם תתברר תיאוריה זו כמוטעית תיפול התורה עמה. לכן, את פרשנות התורה רצוי לנתק מכל תיאוריה מדעית, בין מתורת האבולוציה ובין מהתיאוריה החולקת עליה. את פרקי בראשית יש לרומם מעל המדע. אין התורה מציגה בהם תיאור מדעי עובדתי כיצד נברא העולם אלא היא עוסקת ב"תוך", כלומר במשמעות הפנימית, הרוחנית והמוסרית, של תהליך הבריאה. אל נחפש בתורה מידע בתחום הגיאולוגיה או האנתרופולוגיה, לא בכך התורה עוסקת אלא בערכים והשקפות עולם. את פסוקי פרשת בראשית יש לפרש ולהבין בהתאם לכך.
אחרי ששִחרר את התורה מתלות בשיטה מדעית כלשהי על מוצא העולם, דן הרב קוק במשמעויות הרוחניות של תורת האבולוציה, ביתרונותיה ובחסרונותיה, ובמיוחד בהשפעותיה החינוכיות, מתוך ידיעה ברורה שאין בטחון מלא באמיתותה המדעית.
הרב סבר שרעיון ההתפתחות (ולא ההסבר על "מוצא המינים"), שהעולם איננו יציב וקבוע אלא מתקדם ומשתכלל, לא רק שאיננו סותר את התורה אלא אף תואם את תורת הסוד, המדברת על ההתעלות המתמדת של העולמות. יתרה מזו: בתיאוריית התפתחות נושבת רוח אופטימית על עתיד העולם והאנושות. תמונת העולם המדעית הישנה תיארה מציאות מקובעת, על שלל יתרונותיה וחסרונותיה: העולם איננו משתנה לרעה אך גם איננו משתנה לטובה. הוא קופא על שמריו, ובכלל זה גם חסרונותיו וקלקוליו. לעומת זאת, על פי תורת ההתפתחות, העולם הוא דינמי, הוא משתכלל ומתרפא מתחלואיו. זוהי בשורה נפלאה. אין העולם צועד לקראת קטסטרופה עולמית, לעבר כילוי והרס עצמי, אלא להפך - העולם צועד לקראת עתיד משופר. הדברים אמורים ביחס לממד הפיזי של העולם, אבל זה כולל גם את עתידה של האנושות.
וזו לשון הרב: "תורת ההתפתחות, ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מתאמת לרזי עולם של הקבלה יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות. ההתפתחות, ההולכת במסלול של התעלות, היא נותנת את היסוד האופטימי בעולם, כי איך אפשר להתייאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלה" (אוה"ק ח"ב עמ' תקלז).
כיצד מתמודד הרב עם טיעון האקראיות (= מוטציות אקראיות אחראיות לשינויים ולהתפתחות העולם) שהוא יסודה של תורת ההתפתחות? הרב מחליף את האקראיות בהשגחה. התפתחות העולם איננה פרי המקרה אלא תוצאה של ההשגחה אלוקית, המובילה את המציאות מקומותיה הנמוכות לקומותיה הגבוהות המשוכללות, דרך תהליך מורכב ומסובך, הבנוי משרשרת ארוכה ומפותלת. אולי ניתן להסביר זאת כך: תורת ההתפתחות מדגישה את המניע הסיבתי. אבל המאמין בהשגחה האלוקית חושף את שורש הסיבתיות: התהליכים הסיבתיים הם פרי ההשגחה האלוקית במטרה להביא את העולם למקום שהקב"ה ייעד לו.
ציור הבריאה בספר בראשית מתאר בריאה שמתרחשת בבת אחת. האין זה עומד בסתירה לתורת ההתפתחות המתארת שרשרת ארוכה של תהליכים זעירים? תשובה: אין זה מעניינה של תורה לתאר את כל התהליך, אלא להתמקד במסקנה האחרונה - הקב"ה ברא את העולם והוא איננו פרי המקרה. לכן, התורה מקצרת ומדלגת על תיאור התהליכים וקובעת שהקב"ה ברא את השמים ואת הארץ, את הצמחים ואת בעלי החיים. כיצד ואיך, אין התורה מתעכבת על כך.
יש הסבורים שבריאה שמתרחשת בבת אחת בצורה פלאית מאדירה את הקב"ה יותר מבריאה שכרוכה בתהליכים ממושכים ומפותלים. לא כך סבר הרב: "יסוד הכל הוא מה שאנחנו מלמדים בעולם, שהכל פועל ד'. והאמצעיים, רבים או מועטים, לרבבי רבבות, הם הכל מעשי ד', שלא חיסר מעולמו כלום, ושאין קץ לגבורתו ועז חכמתו ותפארתו ב"ה וב"ש לעדי עד. ופעמים שאנחנו מזכירים את האמצעיים גם כן בשם, להרחיב את הדעת, ולפעמים אנו אומרים בדרך דילוג 'ויצר ד'' 'ויעש ד''... כל מה שייחקר בהרבה רבבות שנים בהגדלת הדרכים והאמצעיים, שהם מוסיפים לנו דעה והשכל בגאון ד'..." (אגרות הראיה א עמ' קו). הוי אומר: המורכבות של תהליך הבריאה - השרשרת הענקית שתחילתה ביסודות פשוטים וסופה בעולם המופלא שאנחנו מכירים - לא רק שלא מכרסמת בגדלות האלוקית אלא אף מרחיבה ומרוממת אותה. (המשך בשבוע הבא).
לתגובות: [email protected] . לב אבות - קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים, פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" - evavot.org.ill באתר - מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך, רבנים ופסיכולוגים.


תגיות: תורת האבולוציהמאמרים נוספים מעלון פרשת בלק התשע"ד:
גבורה נגד טרור - הרב שלמה אבינר
קדיש - הרב חגי לונדין
אֶרְאֶנּוּ ו-אֲשוּרֶנּוּ - הרב חנוך בן פזי זצ"ל
להכיל את הכאב - ד"ר מיכאל אבולעפיה
על במותינו חללים - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: