ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


"הביטוח הלאומי"

הרב דוד לנדאו


היסוד של ההגנה הכללית של נצח ישראל, הוא אמת לאמיתה שאינה ניתנת להשתנות. לכן כל התוכחות וכל הדברים הנוראים והאיומים שבפרשת "בחוקותי" מסתיימים: "לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, להפר בריתי אתם, כי אני ד' אלהיהם." . באחרית הימים יתגלה נצח ישראל בכל התוקף, במובן היישובי והחקלאי, המדיני והממלכתי, הרוחני והתורני. דרך כל מיני סיבוכים, תתגלה העובדה הזאת של נצח ישראל, המקיפה את כל היחידים של עם ישראל.
"הנסתרות לד' אלהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת" . יש כאן בירור חשבונות מאלף ויסודי. "עם זו יצרתי לי" , הוא יסוד אלוהי מוחלט השייך לנסתרות הוייתנו ונשמתנו - "הנסתרות לד' אלהינו". ויחד עם זאת, "הנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת": האחריות לעשות מוטלת על היחידים. מצד אחד כל היחידים "מוגנים" על ידי נצח ישראל - באופן כללי ויסודי זה אמת ונכון. ויחד עם זה, יש חילוק בין צדיק לרשע בסדר העולם של שופט כל הארץ. הדין והחשבון האישי פרטי אינו מתבטל. שייכוּת הפרט לכלל ישראל היא אמת מוחלטת. אין מה לדבר. כל אחד מאִתנו, אפילו המקולקל ביותר שייך ליצירת נשמת ישראל, כלל ישראל, נצח ישראל. נכון ואמת. אבל אנחנו נמצאים בגוף, בעולם הזה, בעולם העשייה, מתוך כך נוצר מצב ששייכותנו לכלל ישראל חייבת להתפרט ולהתברר במהלך החיים והעשייה שלנו. אנחנו מושרשים ודבקים בכלל, והכלל הגדול והקדוש האלוהי עניינו שיתגלה בפרטים. כשהיחיד מעכב התגלות זו, עליו לתת דין וחשבון.
באחרית הימים מופיעים בעם ישראל מצבים של ריבוי רשעות ושחיתות, כל מיני קלקולים, ואין צורך לפרט... יכול הרשע לטעון: "אני מובטח ב'ביטוח הלאומי' המוסרי והרוחני הכלל ישראלי. ה'חסד לאברהם' אומר שכל השייך לכלל ישראל וארץ ישראל הוא צדיק. אני יכול לעשות כל מיני שחיתויות ורשעויות. בטוח אני בנצח ישראל, 'שלום יהיה לי ובשרירות לבי אלך' ". על זה בא בירור חשבון יסודי של יחס הפרטים לכלל: נכון שהמקור הוא האמת השמימית והנצחית של "עם זו יצרתי לי", אבל היצירה הזאת, השמימיות הזאת, ההכרחיות הזאת, והטבעיות הזאת - כל עניינן להתגלות בעולם האנושי החברותי. העניין שלנו הוא קידוש השם בתחתיות ארץ. נכון שאתה שייך לכלל ישראל. ברוך השם. אשרינו שלא יצאת מכלל ישראל - אבל יש לברר היטב מה המובן האמיתי והשלם של שייכוּת זו. כנגד האפשרות של התדרדרות על סמך ההגנה של "הביטוח הלאומי", בא בירור החשבונות: נכון, אתה שייך לכלל ישראל ויש לך "ביטוח לאומי", אבל על חשבון זה תהיה שפל ונבזה, מרושע וטמא?! ברור שכלל ישראל כולל כל פרטיו, כל שישים ריבוא, מקדושי קדושים עד חוטב עציך ושואב מימיך. אבל יחד עם זה, צריך בירור: מה אִתך?! האם תוכן כלל ישראל מתגלה בך או לא?
הנשמה האישית והחברתית שלנו עניינה להתגלות במציאות החיים שבעולם הזה. לכן מצב של ריבוי רשעות מביא ריקבון בגוף הלאומי, לא במובנו השמימי, אלא במובנו הארצי, חברתי מדיני ממלכתי. לכן אם "יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם ד'" , חס ושלום, הם יתנו על כך דין וחשבון. כמובן, כל זה אישי פרטי: איש, משפחה, שבט. אולי חלקים גדולים - אבל בתור יחידים. ואם הדבר קורה אצל מאות, אלפים ויותר, נמשך מזה מצב של ריקבון בגוף המעשי של נשמת ישראל, המתגלה בעולם הזה, עם כל תוצאותיו הנוראות. ואז יש צורך בהרבה דורות של תיקונים ובירורים עד החזרה למצב הנורמלי .

מאמרים נוספים מעלון פרשת ויקהל התשע"ד:
הבגד - הרב שלמה אבינר
ספונטאניוּת - הרב אלישע אבינר
"לעשות אותם" - הרב חנוך בן פזי זצ"ל
תחיית המתים - הרב חגי לונדין
מְשַׁל יוֹתָם - הרב שלמה אבינר
שביתה? - הרב ערן טמיר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: