ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


"לעשות אותם"

הרב חנוך בן פזי זצ"ל


פעמיים מזכירה התורה איסורי מלאכה בשבת, בתוך מלאכת המשכן. בפרשת כי תשא לאחר הציווי להקמת המשכן, ובפעם השניה בפרשתנו, לפני הביצוע, בתחילת הפרשה. כנאמר "ויקהל משה... ויאמר אלה הדברים אשר צווה ה' לעשות אותם, ששת ימים... וביום השביעי שבת שבתון לד'."
שואל אוה"ח הקדוש:
1. מה ראתה התורה צורך לציין שמשה הקהילם, והרי פעמים רבות העביר משה את דבר ה' לישראל ולא הוזכר ויקהל?
2. "אשר ציווה ה' לעשות אותם". לכאורה מיותר 'לעשות אותם' כי בוודאי צוּוו על מנת לקיימם.
ועוד, הרי שמירת השבת מתבצעת באי עשייה ובשביתה. מהו "לעשות אותם"?
ותשובת אוה"ח: תהליך הגאולה ממצרים, מגיע לשיאו במתן תורה. כאשר כל ישראל מתקהלים "כאיש אחד בלב אחד", מסביב להר סיני.
וחטא העגל גרם לנסיגתם. כאשר ממרומי השגתם הרוחנית בהר סיני, נפלו לתהומות העגל, בהתקהלותם סביבו כנאמר "וַיִקָּהֵל העם על אהרון, עשה לנו אלהים". עד לדבר ה' "הניחה לי ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול". ורק תפילותיו ומסירות נפשו של משה ביטלו גזרה זו, וזכו ללוחות השניות.
למרות קבלת הלוחות, עם ישראל זקוק לתיקון וגיבוש רוחני מחדש, ועשייתם ל"ממלכת כהנים וגוי קדוש".
על מנת כן יש לאחדם ולהקהילם כדי לבנות את עולמם הרוחני, כתשובת המשקל להתקהלותם מסביב לעגל. ופירוש המשפט לעשות אותם, מתייחס לעם ישראל ולא לשבת. בבחינת "ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם". ואין כמו שמירת השבת, ולימוד הלכותיה, השקולה כנגד כל תרי"ג המצוות לשמש כטיפול נמרץ להצלתו ותיקונו של עם ישראל. וכדברי אוה"ח הקדוש:
"אכן יתבאר על פי דבריהם (הוריות ח) שכל המודה בע"ז ככופר בכל התורה. ומעתה (לאחר הכישלון בעגל) הנה צריכים כל ישראל לתקן כל תרי"ג מצוות, אשר פגמו בכולם, ודבר זה רחוק מהשגה, אשר על כן באה מצוות ה' להם שיזהרו במצוות השבת השקולה כנגד כל התורה (שמו"ר כה יב) ובזה יתקנו פגם שפגמו בכל התורה. והוא מאמר משה "ואלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם, פירוש לעשות לשון תיקון, בזה יתוקנו פגמיהם של בני ישראל, ובמה? בשמירת השבת, ששת ימים..."
וכדברי הרמב"ן על השראת השכינה במשכן. "ובזה חזרו לקדמותם ולאהבת כלולותם". (ועיין ברס"ג ובאבן עזרא, שם)


תגיות: תיקון חטא העגל | שמירת שבתמאמרים נוספים מעלון פרשת ויקהל התשע"ד:
הבגד - הרב שלמה אבינר
ספונטאניוּת - הרב אלישע אבינר
"הביטוח הלאומי" - הרב דוד לנדאו
תחיית המתים - הרב חגי לונדין
מְשַׁל יוֹתָם - הרב שלמה אבינר
שביתה? - הרב ערן טמיר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: