ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: האזינו
פרשה הבאה: בראשית
 


הוי כל צמא לכו למים

הרב דב ביגון


"בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני" (שמות יט א). רש"י מסביר כי לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא. מהו "ביום הזה"? שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו.
אמנם, התורה ניתנה לישראל על ידי הקב"ה במעמד הר סיני לפני למעלה משלושת אלפים שנה, אבל דבריה לא התיישנו ולא התבלו ח"ו, אדרבא, דברי התורה שהם דברי אלקים חיים יש להם תוקף והשפעה כאילו ניתנו היום. כדברי חז"ל "שר בשר ודם גוזר גזרה, ספק מקיימין אותה ספק אין מקיימין אותה, ואם תמצי לומר מקיימין אותה - בחייו מקיימין אותה, במותו - אין מקיימין אותה. ואילו משה רבינו, גזר כמה גזירות ותיקן כמה תקנות, וקיימות הן לעולם ולעולמי עולמים". (שבת ל).
נכון לעכשיו, חדשות לבקרים מנסים לחוקק חוקה למדינת ישראל או אמנוֹת חברתיות כאלו ואחרות מתוך הנחה שתורתנו הקדושה אינה רלוונטית ח"ו לחיינו המתחדשים במדינת ישראל.
ההפך הוא הנכון "הפוך בה והפוך בה דכולא בה" (אבות פה). תורתנו היא תורת חיים לכלל ולפרט בכל הזמנים ובכל המצבים. גם כאשר היינו בגלות הנוראה לא פסקו ישראל מללמוד ולקיים את התורה, על אחת כמה וכמה, כאשר אנו קמים לתחיה, שתורתנו הקדושה היא המקור הנאמן והחי לניהול חיים נכונים ומתוקנים. ולא ירחק היום וגם אותם חוגים שהתרחקו בעל כרחם או מרצון מהתורה, ישובו אליה בצימאון ובשקיקה כפי דברי הנביאים "הוי כל צמא לכו למים" (ישעיה נה א), ואין מים אלא תורה.

מהמצפה לישועה השלמה


תגיות: תורהמאמרים נוספים מעלון פרשת יתרו התשע"ד:
אריאל שרון גיבור ישראל? - הרב שלמה אבינר
חנוך לנער (סיום) - הרב אלישע אבינר
עשיתי דבר רע - הרב שלמה אבינר
שמרם, ברכם, טהרם. - הרב אייל ורד
וַיִּחַד - הרב חנוך בן פזי זצ"ל
בין 'אחר' ל'מתאחר' - הרב ערן טמיר
כי האדם עץ השדה - הדסה גהלי
לא יום ולא לילה - הרבנית טל רחמני
אין רשות לוויתורים! - הרב דוד לנדאו

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: