ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וארא
פרשה נוכחית: בא
פרשה הבאה: בשלח
 


מי ה'שליח'?

הרב ערן טמיר


שליחים רבים לריבונו של עולם, לגילויו בעולם ולגאולתם של ישראל. שניים מהשליחים אשר הנחו אותנו והוליכונו במדבר לאחר יציאת מצרים היו עמוד הענן ועמוד האש כנאמר בפרשה (יג כא) "וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יום ולילה". וכדברי רש"י (שם כא-כב) "לנחותם הדרך על ידי שליח, ומי הוא השליח עמוד הענן, והקדוש ברוך הוא בכבודו מוליכו בפניהם... שעמוד הענן משלים לעמוד האש ועמוד האש משלים לעמוד הענן".
וצריך להבין מה מסמלים עמוד הענן ועמוד האש כשליחים של ההנהגה האלוקית בעולמנו, ובפרט בתהליך גאולתנו, ומהי ההשלמה שכל אחד משלים את זולתו. ויותר מכך, מדוע הפסוק החותם את ספר שמות עוסק דווקא בכך כנאמר (שמות מ לח) "כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם" וכפירושו של הנצי"ב (שם) - שבעצם הענן והאש לא היו שני עמודים שונים אלא היו אותו עמוד כנאמר "בו", ביום היה ענן ובלילה אש, וכלשונו "עמוד האש שהיה בלילה לא היה עניין אחר מעמוד הענן שביום, אלא אותו עמוד הענן היה בלילה באור אש". אם כן מהי משמעות הדברים?
מבאר הרב קוק (עין איה שבת א עמ' 77) - עמוד הענן מסמל את הנהגת הסתר הפנים של הקב"ה, הסתר פנים המופיע בעולמנו כקשיים, ייסורים, משברים וכו', כענן המחשיך ומקדיר פני ארץ, ואילו עמוד האש מסמל את הנהגת הארת הפנים האלוקית המופיעה בטוב וברחמים, בהתקדמות חיובית של המציאות, כאש המאירה ומחממת ומאפשרת את החיים בעולמנו. וה'חידוש' הוא שרצון ה' ותיקון העולם צומח ומופיע דווקא משתי ההנהגות האלו יחדיו. פעמים הנהגת הארת הפנים מקדמת ובונה ומביאה את העולם לגאולתו, ופעמים להפך, דווקא הנהגת הסתר הפנים, בלבולי הדעות, הרצונות והמעשים האנושיים המייסרת, מלמדת ומעוררת מתוך הקושי והמשבר, דווקא היא המכינה את הקרקע לבניין העולם וגאולתו. וכלשונו (שם) "עמוד הענן החשיך מעט ועל ידי אותה קדרות יצאה פעולתו (החיובית), עמוד האש האיר, וע"י הארתו יצאה פעולתו. כן בתמידות (לאורך כל ההסטוריה) ישנן פעולות היוצאות דווקא על ידי הקדרות וחשכת אור הדעת, חשכת אור הצדק ואור יראת ה' ואהבתו. מובן הדבר שאינן פעולות מותרות לעצמן (מצד הבחירה החופשית, שהיא מוטעית) כי אם מחוברות להכשיר את פעולת ההארה, והן פועלות חליפות בירידה ועליה, עליה וירידה, הכל בסדר ערוך מהמסדר העליון יתברך (בהנהגתו האלקית המופלאה והמדויקת)" אם כן, "צריך להכיר שכל ההפכים כולם, הם כולם קשורים זה לזה ופונים לתכלית האורה האמתית שהכין ה' בטובו שתתגלה בבוא עתה. על כן אין ראוי להכיר (לחשוב) כי התקופה שלפני האורה דבר אין לה עם האורה, לא כן, יחס גדול יש ביניהן והיא מכשרת את האורה לבוא דווקא על ידי חשכתה".
למדנו מכאן יסוד גדול מאוד, שהן בחיי הפרט והמשפחה, ובוודאי בחיי עמנו בארצנו ובמדינתנו, ואף בחיי האנושות והעולם כולו - כל המסעות שאנו עוברים, בין אלה המונהגים ב'עמוד ענן', ובין אלה שב'עמוד האש', כולם מובילים למטרה השלמה והסופית של תיקון העולם וגאולתו. וכדברי הנציב שם "בכל מסעיהם, בכל המסעות בין שהיה ברצון ה' בין שהיה בזעף, מכל מקום לא נשתנה עסקי הענן, שהיה תמיד"!


תגיות: פרשת בשלח | עמוד הענןמאמרים נוספים מעלון פרשת בשלח התשע"ד:
קיצור דיני ט"ו בשבט - הרב שלמה אבינר
חנוך לנער (ג) - הרב אלישע אבינר
אַרְמוֹן זָהָב - הרב שלמה אבינר
תתחדש! - הרב יוני לביא
יהושע ועמלק - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: