ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


חנוך לנער (ג)

הרב אלישע אבינר

מהפסוק "חֲנֹךְ לַנַּעַר עַל פִּי דַרְכּוֹ גַּם כִּי יַזְקִין לֹא יָסוּר מִמֶּנָּה" (משלי כב ו) למדו חכמינו עקרונות מרכזיים בחינוך. להלן לקט שלישי של פירושי ראשונים ואחרונים לפסוק זה, ולצדם המסקנות החינוכיות שנגזרות מהם.
ז. חינוך המותאם לתכונות הנפש של הנער. "דרכו" זהו אופיו של הנער. ההתחשבות באופי של הנער משפיעה לא רק על הטקטיקה החינוכית אלא גם על תוכנה. בחינוך נשאלות שתי שאלות: מה ללמד (= תוכן) וכיצד ללמד (= שיטה, טקטיקה). כולם מכירים בצורך להתאים את שיטת הלימוד לכישורי התלמיד. איננו דומה חינוך תלמיד מוכשר ובעל קשב רב לחינוך תלמיד מבריק פחות שיש לו בעיות קשב וריכוז. האסטרטגיה החינוכית תהיה שונה בכל אחד מהמקרים. אבל, בשני המקרים עשוי התוכן להיות זהה, בצורה זו או אחרת. חינוך הנער על פי אופיו מחייב אותנו להתאים גם את התוכן לאופיו של התלמיד ולתכונותיו, לנטיותיו הנפשיות.
כך מפרש המלב"ים (בפירושו לפסוק): "מצוה שיהיה החינוך על פי דרכו - כי כל אדם מסוגל מטבעו לעניין אחר, בין בדעות יש שמוחם חד ויש ששכלם ישר בלתי מחודד, וצריך ללמדם כפי ההכנה שנמצא בו, ובין במעשים, יש שמוכן לאומנות מיוחדת ולמדה מיוחדת, ויקבל אותה בקל, וזה יוכר בנער לפי התשוקה ולפי מה שמשתדל בעצמו באיזה דבר מיוחד, צריך לחנכו לפי דרכו ולפי הרושמים שיש בו אל מה שהוא מוכן אליה, שאז לא יסור ממנה גם כי יזקין - לא כן אם יחנכהו אל מה שהוא זולת טבעו". המלבי"ם מסביר ש"דרכו" מתבטא בשני תחומים עיקריים: דעות ומעשים. "דעות" אלו כישוריו האינטלקטואליים של הנער. "מעשים" זו נטייתו למקצוע מסוים או "למידה מיוחדת" (= נטייה נפשית הנובעת מאופי מסוים). איננו נולדים "לוח חלק" אלא יש בנו "טביעת אצבע" נפשית ייחודית. כיצד נזהה את הנטייה הנפשית? "זה יוכר בנער לפי התשוקה ולפי מה שמשתדל בעצמו באיזה דבר מיוחד". לכן, לא שייך חינוך אחיד, אין מתכון חינוכי אחד לכולם, מפני שאין הנטיות הנפשיות שוות אצל כולם.
וכן כותב הגר"א (בפירושו לפסוק): "כי האדם אי אפשר לו לשבור את דרכו, כלומר מזלו שנולד בו [= אי אפשר למחוק תכונת אופי]... אלא שניתנה הבחירה ביד האדם שיוכל לאחוז במזלו ולהעמידו כפי שירצה [= להטות אותו, לכוון אותו לטוב או לרע]... וזהו שאמר 'חנוך לנער על פי דרכו' - לפי דרך מזלו וטבעו כן תחנכהו לעשות מצוות, ואז גם כש'יזקין לא יסור ממנה'. אבל כאשר תעבירהו על מזלו (= גורלו ותכונותיו הפנימיות), עתה (= עכשיו) ישמע לך מיראתו אותך, אבל אחר כך בעת יוסר עוּלך מעל צווארו (= לאחר שתתרופף המשמעת) יסור מזה, כי אי אפשר לו לשבור מזלו".
הרש"ר הירש למד מהמדרש שלעשיו היה תפקיד במשפחת אברהם ואף הוא היה יכול להיות מ"שומרי ברית אברהם". חינוכו נכשל מפני שהוא קיבל אותו חינוך כמו אחיו יעקב, בלא התחשבות בנטיותיו. "חכמינו הבינו כי שניהם, יעקב ועשיו, היו יכולים להיות שומרי ברית אברהם, אילו הבחינו בטבעם השונה מבעוד מועד, בילדותם, והיו מחנכים מלכתחילה את כל אחד מהם לפי טבעו ותכונותיו, בדרכי חינוך שונות המובילות למטרה אחת. השיטה האחידה בחינוך ובהוראה, שהשתמשו בה לגבי שני האחים, מבלי להתחשב בהבדלים שבכשרונותיהם ובתכונותיהם, גרמה לאותו ניגוד מוחלט שהיה קיים אצל שני החניכים בדרכי חייהם כאשר גדלו והיו לאנשים. אילו הושם לב בילדותם להבדלי תכונותיהם וכשרונותיהם, אפשר היה לחנך את שניהם - אף כי היו נשארים שונים זה מזה - להיות ראויים שיקבלו על עצמם את ברית אברהם... וכך גרם חינוכו (של עשיו) הבלתי מותאם לאופיו, שהזניח עשיו את תפקידה של משפחת אברהם. שכן מילוי התפקיד נתגלה לפני עשיו הילד רק באופן חד צדדי, בלימוד ספרים ובקיום מצוות ביתיות, על כן אמר עשיו לנפשו כי כשם שאין בו נטייה לצורה זו של התקרבות לתכליתו של אברהם, כך אין לו בכלל אפשרות להגיע לדרגה אנושית נעלה זו. לכן ציפה עשיו הילד בכיליון עיניים לרגע שבו יוכל לפרוק את עוּלוֹ של בית המדרש מעל צווארו, להתפרץ החוצה אל חיי החופש ביער ובשדה, ולנתק עצמו מכל קשר עם בית אברהם ותורתו, אשר נועדה לבעלי תכונות ונטיות אחרות, שלא היו לו" (יסודות החינוך ח"א עמ' עב). "חייבים ההורים לבחון את תכונותיהם ונטיותיהם האישיות של בניהם ולקבוע עוד בילדותם את צורת החיים שאליה הם נוטים, למען יוכלו להדריכם למלא את תפקידם כיהודים שומרי תורה בצורותיו השונות ולפי מקצועותיו" (שם).
לתגובות: [email protected] . לב אבות - קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים, פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" - evavot.org.ill באתר - מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך, רבנים ופסיכולוגים.


תגיות: חנוך לנער על פי דרכומאמרים נוספים מעלון פרשת בשלח התשע"ד:
קיצור דיני ט"ו בשבט - הרב שלמה אבינר
אַרְמוֹן זָהָב - הרב שלמה אבינר
תתחדש! - הרב יוני לביא
יהושע ועמלק - הרב חנוך בן פזי זצ"ל
מי ה'שליח'? - הרב ערן טמיר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: