ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


כי תבואו אל הארץ ונטעתם

הרב דב ביגון

כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל..." (ויקרא יט כג). מפרש אור החיים הקדוש - מכאן שמצוה לבוא לארץ, היינו לעשות עלייה ולנטוע בה עצים, כלומר - להתיישב בה (וכידוע ר' חיים בן עטר זצ"ל היה נאה דורש ונאה מקיים ועלה ארצה). הנוטע עצים בארץ, הולך בדרכו של הקב"ה שכבר בתחילת בריאת העולם לא נתעסק אלא במטע ככתוב "ויטע ד' אלקים גן בעדן" - אף אתם כשתכנסו לארץ לא תעסקו אלא במטע תחילה (עיין ויקרא רבה כה ג) . אבל אין זה מספיק לנטוע עצים, יש לעבוד ולשמור על הנטיעות כפי שנאמר כבר לאדם הראשון שהניחו ה' בגן עדן "לעובדה ושומרה", וכדברי חז"ל: בשעה שברא הקב"ה את האדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן אמר לו - ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי! תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי (קהלת רבה, ז).
גם האבות, בבואם לארץ עסקו בנטיעה. אברהם אבינו נטע בבאר שבע "ויטע אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם ד' אל עולם" (בראשית כא, לג). יצחק אבינו: "ויאמר אליו ד' אל תרד מצרימה שכון בארץ" - עשה שכונה בארץ ישראל, הוי נוטע הוי זורע (בראשית רבה סה). יעקב אבינו קונה אדמה בארץ "ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אהלו..." (בראשית לג יט). הנטיעה בארץ מטרתה למלא את השליחות האלוקית, כפי שכבר נאמר לאברהם אבינו "לך לך... אל הארץ אשר אראך ואעשך לגוי גדול... והיה ברכה... ונברכו בך כל משפחות האדמה", ומעשה אבות סימן לבנים.
נכון לעכשיו, זכה ט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, שחיבת ארץ ישראל מאירה ביום זה. חיבה זו מתגלה על ידי נטיעת עצים, על ידי אכילת פירות ארץ ישראל וקיום "קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה". אבל אין זה מספיק לאכול מפירות הארץ, לשתול בה עצים ולטייל בה. צריך וחובה גם לעבוד ולשמור על ארץ חיינו שהיא בבחינת "גן עדן" לנו ולעולם כולו. בפרט בימים הללו יש לחזק את אחיזתנו בארץ חיינו על ידי חיזוק ההתיישבות ביו"ש, בגליל ובנגב. בזה אנו ממשיכים את דרכם של מקימי המדינה אשר ראו ביישוב הארץ והפרחתה ערך עליון ומקודש ומסרו עליו את נפשם. ומתוך כך נמשיך לעלות בדרך המפותלת לגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן.


בציפייה לישועה השלמה


תגיות: טו בשבט | נטיעותמאמרים נוספים מעלון פרשת בשלח התשע"ד:
קיצור דיני ט"ו בשבט - הרב שלמה אבינר
חנוך לנער (ג) - הרב אלישע אבינר
אַרְמוֹן זָהָב - הרב שלמה אבינר
תתחדש! - הרב יוני לביא
יהושע ועמלק - הרב חנוך בן פזי זצ"ל
מי ה'שליח'? - הרב ערן טמיר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: