ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


דברים קטנים

הרב ערן טמיר


שלושת הנושאים המרכזיים שבפרשתנו - מכירת יוסף, מעשה יהודה ותמר וחלומות שרי פרעה ופתרונם על ידי יוסף - נראים בקריאה ראשונה של פשט הכתובים, כתוצאה ממקרים קטנים ושוליים, שאינם בעלי ערך וחשיבות כלל. מכירת יוסף כתוצאה מכתונת הפסים שעשה לו יעקב, מעשה יהודה ותמר כתוצאה מירידת יהודה לגזוז את צאנו בתמנתה, ופתרון החלומות על ידי יוסף כתוצאה מהיותו באופן מקרי בבית הסוהר.
לכאורה סיפורים מזדמנים, כמו שלמדנו בגן הילדים, ומאז נחקקו בתודעתנו כסיפורים מהחיים, חסרי חשיבות מיוחדת. אך כשאנו מתבוננים יותר, אנו מזהים מיד שהסיפורים הקטנים הללו הם הסיפורים שהובילו לדברים החשובים ביותר בתולדותינו. כתונת הפסים הובילה לגלות מצרים, וביציאת מצרים הופיע עם ישראל על במת ההסטוריה, גזיזת הצאן ומה שהשתלשל ממנה במעשה יהודה ותמר, הובילה להולדת המשיח והופעת מלכות בית דוד, וסיפור פתרון החלומות הוביל להפיכתו של יוסף למשנה למלך מצרים - בו גנוז תפקידו של 'משיח בן יוסף' בגאולתנו האחרונה..
וכך כתב הרב קוק (עו"ר א עמ' שו) - "כשיסתכל האדם בכלל הסיבובים שבהנהגת האבות, וכל הדברים הקטנים שגרמו להיות מכשירים (הכשר והכנה) ליציאת מצרים וצמיחת מלכות בית דוד, עניין כתונת הפסים של יוסף, הליכת יהודה לגוז את צאנו, והחלומות של פרעה ושל שר המשקים והאופים...(עלינו) להתבונן אורחות ההשגחה העליונה מהפועלות, שבשעתן לא היה עולה על הדעת שיש להן תכלית נשגבה".
מכאן, למדנו אפוא יסוד גדול. אף על פי שבמבט אנושי רגיל אנו מחלקים בין דברים גדולים לדברים קטנים, בין מעשים חשובים לכאלה הנראים לנו חסרי חשיבות, הנה על פי ההנהגה האלוקית הרוממה, זוהי טעות חמורה, שהרי בכל דבר 'קטן' גנוז עומק גדול שהשפעתו עצומה בהמשך הדרך לדורות רבים. וכך ממשיך הרב (שם) - "ההכרה את דרכי השגחת ה' ... בחקור האדם תכלית המעשים, שגם המעשים הטפלים שחשב שרק מקרים המה, כולם היו ויהיו יסודות להכנת טוב נעלה, ומהחלק ישכיל אל הכלל ויבין, כי כל מעשינו יד ה' בם שולטת להנהיג ותכלית רוממה וטוב עליון... כי גם הדברים הרחוקים הנראים זרים, והמעשים הנעשים מכוח סיבות אנושיות בחיריות, ולפעמים גם משרירות לב, גם הם מעשה ה' המה לתוצאות תכליתם הנשגבה..."
אם כן, חובתנו כפולה: האחת, להכיר בשכלנו ולחנך את עצמנו, שההנהגה האלקית, הגודל האלקי מופיע גם בפרטי חיינו 'הקטנים והשוליים', בין בחיי הפרט והמשפחה ובין בחיי האומה, שהרי כל דבר 'קטן' באמת גדול הוא מאוד שהרי "הבו גודל לאלוהינו". והשניה, לא רק להכיר בתודעתנו, ולא לעשות דבר, אלא לפעול עם אל, גם ואולי דווקא בפרטים הקטנים של החיים, כי בהם גנוז אור גדול, המחכה לצאת אל הפועל, ובמעשים ה'קטנים' אנו עוזרים לגלותו, ועל כך נאמר "גדלו לה' אתי, ונרוממה שמו יחדיו" אמן!

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: