ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: לך לך
פרשה נוכחית: וירא
פרשה הבאה: חיי שרה
 


עבריינות בני נוער - ענישה ושיקום (ב)

הרב אלישע אבינר

במאמר הקודם הרחבנו את הדיבור על הענשת קטינים מן ההיבט של "עשיית צדק". הפעם נעסוק בהיבט של ההרתעה בענישת קטינים.
כל תופעה של עבריינות נוער מדאיגה מאוד. וכאשר עבריינות הנוער גואה, גדלה הדאגה. מתעורר החשש שהולך וצומח דור של "מפלצות צעירות" שמאיימות על שלום החברה. לכן נשמעים קולות לנהוג ב"יד חזקה" וב"יד קשה" כלפי העבריינים הצעירים למרות שהם קטינים. הרציונל לנהוג כלפיהם ב"יד קשה" הוא שאין דרך אחרת למיגור העבריינות אלא רק על ידי החמרה בעונשם של הקטינים על מנת להרתיע את העבריינים עצמם שלא יחזרו לסורם ועל מנת להרתיע את חבריהם. יש שהציעו להעביר את התיקים הכבדים מבתי משפט לנוער לבתי המשפט הרגילים שמחויבים לכללי הענישה שקבע החוק. זה ישדר מסר ברור לנוער, שאין סלחנות ואין ויתור כלפי התנהגות עבריינית לא משנה מה גיל העבריין. בלשון אחרת: הפתרון הוא הרתעה.
אבל למרבה הפלא, מחקרים שנערכו לפני עשור במדינות רבות במערב הראו שהחמרה בענישה איננה מרתיעה את בני הנוער. הסיבה לכך היא ככל הנראה האופי השונה של בני הנוער, שאינם שוקלים את מעשיהם מתוך ראייה לטווח ארוך. בעת המעשה, הם לא חושבים על תוצאותיו ולא מתעניינים בעונש שהם יקבלו אם ייתפסו. הראיה לטווח רחוק היא תכונה המאפיינת את האדם הבוגר. ילד קטן שוקל את מעשיו מתוך ראייה לטווח הקצר, ומבוגר - מתוך ראייה לטווח הארוך. ובתווך - המתבגר, ששיקוליו הם לטווח בינוני!! לכן בשעת מעשה, הוא לוקח בחשבון את האפשרות של עונש על מעשיו. זה איננו חלק מהתודעה שלו. בעיקר אצל נוער עבריין.
חמור מזה, העמדת הנער לדין בבית משפט רגיל והטלת עונשי מאסר עליו תורמות ל"תיוג" שלילי שלו. לאחר שהממסד המשפטי מתייג את הנער כעבריין ו"פושע", גם הנער מתייג את עצמו כעבריין. זה ישפיע על התנהלותו בעתיד כשהוא ישלים את תקופת המאסר שנקצבה לו ויצא לחופשי: הוא ימשיך לראות את עצמו כעבריין מורשע. ממצאי מחקר שנערך במדינת ישראל ותוצאותיו התפרסמו לפני כ-3 שנים, הראו שלמעלה מ-70% מבני הנוער שנגזרו עליהם עונשי מאסר על עבירות שעשו, חזרו ל"פשע" לאחר שהשתחררו!!
המסקנה היא שאצל בני הנוער, צריכים שיקולי השיקום לגבור על שיקולי הענישה. בלשון אחרת, הסיכוי לחזרתו למוטב מכריע את יתר השיקולים. את עיקר המאמץ צריך להשקיע בשיקומו של העבריין, בהחזרתו לדרך הישר.
האם על פי דין תורה מותר להקל בעונש ולהמיר אותו בתהליכי שיקום? התשובה היא: לא. על פי דין תורה, קביעת חומרת העונש איננה מסורה לשופטים. התורה קצבה עונש מדויק על כל עבירה. כשם שבית הדין איננו רשאי להחמיר בענישת החוטא מעבר למה שהתורה קבעה, כך אינו רשאי להפחית בעונש גם אם הוא סבור שההקלה בעונש תתרום לשיקום העבריין. אפילו אם העבריין כבר חזר בתשובה, עונשו נשאר כפי שהיה. אבל, כידוע הענישה על פי דין תורה היתה נדירה כיוון שהתורה מחייבת דרישות וחקירות קפדניות מאוד של העדים, וכן משום שאין עונשים אלא אם מתרים התראה מפורשת את העבריין לפני ביצוע העבירה. נוסף לכך, על עבירות רבות אין עונש בתורה. וכן, אין התורה מזכירה עונש מאסר. על מעשים פליליים אחדים, יש רק חובת פיצוי כספי, ולא יותר. לכן, הענישה בפועל על פי דין תורה היא מצומצמת מאוד. עיקר הענישה בבתי הדין היתה מכוח תקנות הציבור שנועדו להגן על הציבור מפגעי העבריינים ולהבטיח את שלומו, כן תקנות שמטרתן היא השלטת התורה בישראל. כאן, ניתנה יד חופשית לבית הדין לקצוב את העונש כפי ראות עיניו ולהתחשב בשיקולים שונים ומגוונים. הענישה היתה גמישה: לעיתים בית הדין החמיר מאוד מפני צורך השעה ("שמעתי שבית דין מכין ועונשין שלא מן התורה, ולא לעבור על דברי תורה, אלא כדי לעשות סייג לתורה" סנהדרין דף מו א), ולעיתים הוא נטה להקל כאשר סבר שההחמרה בעונש תזיק, וההקלה בעונש תתרום לתיקון המצב.
וכך כותב החיד"א: "מנהיגים ושופטים לא יתענגו בעונש, כי לא היתה התשוקה אליו, וראוי למעט בעונש אפילו תהיה הדת עוזרת, שאם היות העונש הכרחי לקיום הדת אינו מכוון לעצמו" ("מדבר קדמות"). כלומר, חכמי ישראל לא ראו בעונש מטרה וערך שעומד בפני עצמו אלא אמצעי. לכן, הם בחנו בכל מקרה את התועלת של הענישה כשעיניהם נשואות לעתיד: הרתעה ושיקום העבריין. משום כך חז"ל תיקנו תקנות מיוחדות שמקלות על עבריינים על מנת על מנת לדרבן אותם לחזור בתשובה, כמו תקנת "מריש", תקנת השבים, ועוד.
מכאן נוכל להסיק שאם ענישת קטינים איננה מרתיעה אותם, ומנגד השקעה בשיקומם עשויה למנוע את הישנות העבירה ולהחזיר את הנער למסלול חיובי - דרך השיקום עדיפה ורצויה על פי התורה.
לתגובות: [email protected] . לב אבות - קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים, פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" - evavot.org.ill באתר - מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך, רבנים ופסיכולוגים.תגיות: עבריינים | בני נוערמאמרים נוספים מעלון פרשת תולדות התשע"ד:
הנחש האינטרנטי - הרב שלמה אבינר
סימנים וטביעות עין - הרב דוד לנדאו
מצאנו מים! - הרב אייל ורד
מגילת גדעון - (חֵלֶק ד) - הרב שלמה אבינר
למה זה אנכי? - הרב חנוך בן פזי זצ"ל
חינוך להתמדה - הדסה גהלי

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: