ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: תולדות
פרשה נוכחית: ויצא
פרשה הבאה: וישלח
 


להשיב עטרה ליושנה

הרב דב ביגון

הסתלק מאתנו הרב הגאון רב הפעלים אשר השיב עטרה ליושנה בהשיבו את רבבות עמך בית ישראל לאבינו שבשמים, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.
עליו אפשר לומר "צדיקים אף במותם קרויים חיים". כדברי חז"ל "ובניהו בן יהוידע בן איש חי (חיל) רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את הארי בתוך הבאר ביום השלג" (שמ"ב כג, ברכות יח) - בן איש חי שאפילו במיתתו קרוי חי.
ראינו זאת בחוש כיצד מאות אלפי יהודים, יותר ממספר בני ישראל אשר יצאו ממצרים, התאחדו כולם כאיש אחד בלב אחד לחלוק לו כבוד בהלוויתו. ולא רק במותו חשנו את השפעתו האדירה, אלא גם בדורות הבאים עלינו לטובה יזכו הרבבות ששבו למסורת היהודית, צאצאיהם וצאצאי צאצאיהם להתבסם מרוחו ותורתו.
"רב פעלים מקבצאל - שריבה וקיבץ פועלים לתורה". ואכן הוא זכה וזיכה את הרבים לתורה. אם בכל רחבי ארצנו ישנם אלפי בתי כנסת ומאות מוסדות תורה ורבבות לומדי תורה, חלק גדול מזה בזכות שהוא לא רק למד ולימד, אלא היה רב פעלים ופעל להקמתם וחיזוקם של כל הישיבות ובתי הכנסת והרמת קרן התורה בכללה.
"לא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני" - כידוע במקדש מתגלה השכינה. וחז"ל אומרים אתם קרויים מקדש. אבל יש מדרגות בגילוי השכינה. והרב עובדיה זצ"ל היה בבחינת מקדש לכלל ישראל בתורתו ובפסיקותיו ובמנהיגותו הדתית, ולא הניח אחריו כמותו.
"וירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג" - הוא טובל במקוה ביום שירד בו שלג על מנת שיוכל לעסוק בתורה. ולא התחשב בקור - כך גם היה הרב עובדיה יוסף זצ"ל, למד תורה ולימד תורה בכל מקום ובכל מצב, גם כאשר היה רעב לפת לחם וגם כשהיו תקופות קשות לכלל ולפרט כיום מעונן, לא פסק פיו מלימוד התורה הקדושה והפצתה.
נכון לעכשיו, הרב עובדיה זצ"ל זכה לחולל שינוי גדול במדינתנו בהשיבו את רבבות עמך בית ישראל לתורה, בעיקר מעדות המזרח. האתגר שעומד לפני דורנו והדורות שיבואו אחרינו הוא להמשיך במפעל האדיר הזה של "השיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" לכל עם ישראל, ונזכה כולנו יחד לראות עין בעין בהתקיימות ההבטחה האלקית של תוליכנו קוממיות לארצנו בשתי הקומות - הקומה של קיבוץ גלויות והקמת מדינת ישראל, והקומה הרוחנית של השבת האומה לתורה ולמסורת היהודית - עלינו להמשיך את מפעלו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל של "השבת עטרה ליושנה" לכל בית ישראל. ומתוך כך נזכה לראות באור חדש על ציון.
המתאבל והכואב את פטירתו של הרב
מתוך ציפייה לישועה השלמה


תגיות: הרב עובדיה יוסף זצ"למאמרים נוספים מעלון פרשת לך לך התשע"ד:
חודש הארגון - התלבטות קשה - הרב אלישע אבינר
עומר - הרב יואב מלכא
לחפש את עצמך - נתן קוטלר
תפילה: עבודה על עצמי - הרב משה פרץ
חודש בּול - הרב חגי לונדין
מגן אברהם! - הרב ערן טמיר
אשר אראך - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: