ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: וירא
פרשה נוכחית: חיי שרה
פרשה הבאה: תולדות
 


תשובה מאהבה

הרב דב ביגון

הרב קוק זצ"ל בהתייחסו לתשובה בדור התחייה וקיבוץ הגלויות כותב, "דורנו מאד מוכשר הוא 'לשוב מאהבה' - כי בדורנו אי אפשר להטיל שום אימה ופחד בין מוחשי בין ציורי בין חומרי בין רוחני. דורנו מוכשר רק להתרומם. הוא לא יכול גם אם ירצה להיות כפוף ושחוח, הוא לא יוכל לשוב מיראה אלא מאהבה" ('עקבי הצאן' מאמר הדור).
דברים מעין אלו נכתבו בפרשתנו. על התשובה מיראה כתוב "והשבת אל לבבך בכל הגויים אשר הדיחך ד' אלקיך שמה ושבת עד ד' אלקיך" (דברים ל ב), כדברי הפרשנים "עד ד' אלקיך" זו תשובה מיראה האופיינית לגלות. לעומת זאת בתשובה מאהבה נאמר "כי תשוב אל ד' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך" (ל י), זו תשובה מאהבה שתופיע בזמן קיבוץ הגלויות ככתוב "והביאך ד' אלקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך... וירשתה והטיבך והרבך מאבותיך ומל ד' אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ד' אלוקיך" (דברים ל ו).
נכון לעכשיו, אשרינו מה טוב חלקו של דורנו, דור קיבוץ גלויות, דור התחייה הלאומית, הקם לתחייה בשתי קומות ככתוב: "ותוליכנו קוממיות לארצנו" - הקומה הגופנית, דהיינו הקמת מדינת ישראל ההולכת ומתחזקת ומתפתחת מכל הבחינות בצעדי ענק, ובהמשך הולכת ומתגלה הקומה הרוחנית - רבים רבים שבים ליהדות, למסורת היהודית. חלק גדול מהם שב בתשובה מאהבה, אהבת הבריות, אהבת העם, אהבת הארץ ואהבת התורה, ומקדשים שם שמים בהליכותיהם ובתרומתם לחברה ולמדינה - בחינוך, בתורה, בהתיישבות, במדע, בספרות, באומנות ועוד. ואנו רק בתחילת ההתעוררות הגדולה של כלל הציבור לשוב אל ד' יתברך כפי שהובטח לנו על ידי הנביא: "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאום ד', ואני זאת בריתי אותם אמר ד', רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ד' מעתה ועד עולם" (ישעיה נט כ-כא).
מהמצפה לישועה ולתשובה שלמה
בברכת שנה טובה ומתוקה


תגיות: תשובה מאהבהמאמרים נוספים מעלון פרשיות נצבים וילך התשע"ג:
סליחה אשתי - הרב שלמה אבינר
להניח על הלב - הרב אלישע אבינר
התשובה - חסדו של הקב"ה - הראשל"צ הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
כלל ופרט - הרב דוד לנדאו
התייצבות - הרב חנוך בן פזי זצ"ל
מְגִלַּת יָעֵל / חָלָק ג - הרב שלמה אבינר

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: