ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויחי
פרשה נוכחית: שמות
פרשה הבאה: וארא
 


תורה ומדינה

הרב דוד לנדאו

כתוב בהפטרה: "ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל, ונחדש שם המלוכה" [1]. שמואל הנביא הוא הראשון שמסדר את המלוכה בישראל. גם בהמשך, המלוכה בישראל נעשית על ידי נבואה [2]. נמצאנו למדים שלא המלוכה עושה את הנבואה, אלא הנבואה שהיא ממקור התורה היא העושה את המלוכה. וכן כל מלכות ומדינה בישראל, מקורה וראשיתה בתורה, שהיא העושה את המדינה. גם עכשיו עלינו לזכור: המלכות צריכה להופיע ממקור התורה וממקור הקדושה. לא המלכות עושה את התורה, לא הממשלה מסדרת את עניני הרבנות ובתי הדין. אדרבה, התורה היא שעושה את המלכות.
מתוך התורה, מתוך נצח ישראל אנו באים אל המדינה ואל הממשלה, ולא מתוך הממשלה שהיא זמנית אל התורה; מתוך הנשמה של תורת ד' רבון העולמים יוצר האדם ודורותיו ונותן התורה, שהיא חיינו ואורך ימינו, אנו באים אל כל סידור חיי הגוף הלאומי שלנו בכל אופניהם וצידיהם; מתוך נצח ישראל אשר לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם, אנו באים אל כל מערכות ממשלתיותנו וצבאיותנו, בכל סדרי חיינו הלאומיים, הזמניים, לכל גווניהם ואורחותיהם כולם.
מתוך הקודש יש מקום גם לחול, גם לגוף, שהוא הצד החיצוני של הנשמה. ולכן אנו נאמנים בכל תוקף למדינה. היא הגוף של הנשמה הלאומית, היא עניין אלוהי. כמו כן הצבא, כי מדינה בעולם הזה זקוקה לצבא. מדינה וצבא הם עניין אחד, זוג שהוא קודש. נאמנותנו למדינה היא ממקור התורה שהיא מקור נצחי, לכן נאמנותנו זאת אינה ניתנת לערעור. לעומת זאת, כשהמלוכה עושה את הנבואה אנו פוגשים במציאות את נביאי השקר שהיו בישראל. על כן המדינה והמלכות בישראל תהיינה גדולות יותר, ככל שהן תהיינה מוארות יותר באור התורה, ומודרכות על ידי יסודותיה הפנימיים [3].

מקורות:
[1] שמואל א' י"א י"ד (הפטרת פרשת קורח, כשאינה חלה בראש חודש).
[2] רמב"ם הלכות מלכים פרק א' הלכה ג'.
[3] "פ שיחות הרצ"י בראשית עמ' 69, 175, 415, במדבר עמ' 220, לנתיבות ישראל א' עמ' רל"ט.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: