ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: שמות
פרשה נוכחית: וארא
פרשה הבאה: בא
 


קריאה גדולה לכבוד הרבנות הראשית לישראל

הרב שלמה אבינר

הרבנות הראשית לישראל
היא ההנהגה הרוחנית העליונה של האומה.
היא אינה פקידות מטעם הממשלה,
היא אינה רבנות מטעם.
היא רבנות חופשית, מכח התורה.
וכדברי ערוך השולחן:
מי שבא בעקיפין לדון שלא ברצון הציבור
והציבור מוכרחים לשתוק מפני איזה טעם
הוא מצער את הציבור
ואין קץ לעונשו.
ועל כך יש תקון קדמונים מרבינו תם ורשב"ם וראב"ן וק"ן רבנים
(עיין פת"ש שם ס"ק ח)
וכן כל התמנות אסור לעשות לעצמו או לאחר
שלא ברצון הציבור
ועיקר הציבור הם הבעלי בתים
ההולכים בדרך התורה
והתלמידי חכמים יראי אלקים
(ערוה"ש חו"מ ג ח).
וכבר כתב רבנו הרב צבי יהודה
שעל התערבות גורמים ממשלתיים
בבחירת הרבנות הראשית
יש דין יהרג ואל יעבור (לנתיבות ישראל א רלח).
וכן הוא בירר שהמובן של נמלכים בצבור
בעניין זה הוא ציבור שומרי תורה ומצוות
(שיחות הרב צבי יהודה תלמוד תורה 275).
ומרן הרב קוק מייסד הרבנות הראשית
דרש שרבני ישראל הם יהיו הבוחרים
ולבסוף בזכות מסירותו
התקבל שיהיו 2/3 רבנים
והשאר נציגי הקהילות -
שגם בהם רבנים ואנשים יראי שמים.
והגרי"א הרצוג היה חותם:
ראש הרבנים לישראל.
לכן לא נוכל להסכים בשום פנים
להעברת הגוף הבוחר או חלק ממנו
לאנשים רחוקי תורה ורחוקי מצוות.
אלא המכון העליון של התורה
חייב להיבחר מתוך אנשי התורה.

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: