ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: לך לך
פרשה נוכחית: וירא
פרשה הבאה: חיי שרה
 


מושגים מבלבלים (א)

הרב אלישע אבינר

מאמר זה מופנה אל המחנכים בחטיבה העליונה.
בנינו ובנותינו גדלים בצל ערכים ומושגים מורכבים: פלורליזם, סובלנות, פתיחות. לא בכל החוגים הדתיים, מקובלים מושגים אלו. יש הדוחים אותם על הסף, רואים בהם "מודרנה", השפעה זרה שהיא מוקצה מחמת מיאוס. לעומתם, בציבור הדתי-לאומי, למושגים אלו יש מקום של כבוד. קיימים ויכוחים אודותיהם, על גבולותיהם, גדריהם וסייגיהם, אבל הם חלק לגיטימי מהשיח. השימוש במושגים "פלורליזם, סובלנות ופתיחות" איננו מעורר סלידה אלא אהדה. לכן, בני הנוער קולטים שהם ראויים, מתחנכים לאורם ומאמצים אותם.
ערכים אלו מורכבים ועמוקים. שורשם בתפישות עולם מקיפות, בשיטות פילוסופיות עמוקות. הבנת מקומם בהשקפת העולם התורנית דורשת עיון רב ביסודות האמונה. אבל, אל בני הנוער הם אינם מגיעים בכל רוחבם ועומקם, אינם מלווים בהסבר תורני, אלא כאופנה אידיאולוגית. הם חלק מהשיח הציבורי הכללי בחברה הישראלית, העיתונות והספרות מלאות מהם, וגם מערכות החינוך דוגלות בהם. כך בני הנוער הדת"ל פוגשים אותם.
כשם שקבלת ערכים אלו מתוך פרשנות תורנית נכונה עשויה לתרום ולקדם, כך קבלתם מתוך פרשנות משובשת או אפילו שטחית עלולה להזיק. ערכים אלו מקפלים בתוכם משמעויות שונות ואף סותרות. חלקן חיוביות וחלקן שליליות. בלשון אחרת: יש סובלנות חיובית ויש סובלנות שלילית. יש פלורליזם חיובי, ויש שלילי. יש פתיחות חיובית, ויש שלילית. אחוז משמעותי של הבלבול האידיאולוגי בקרב בני הנוער נובע מפרשנויות משובשות של ערכים אלו שהתאזרחו בתוכם. במאמר זה נעמיד זה ליד זה, את הפרשנות השטחית הזורעת בלבול ואת הפרשנות התורנית של ערכים אלו.
פלורליזם - הפרשנות השטחית אומרת שאין אמת אחת, או שאין כל דרך להכריע בין האמיתות השונות. לכן, אין עדיפות לאמת שלך על אמיתות אחרות. אין אמת אחת בלעדית אלא הרבה אמיתות שקולות. נותר לאדם לבחור את האמת שהוא חפץ בה. אתה בחרת באמת א' וחברך בחר באמת ב'. לשיטה זו, גם אם נבחר בתורת משה כ"אמת" שלנו, לא נוכל לשלול את התורות האחרות הקיימות בעולם - דתות, אתאיזם וזרמים רוחניים נוספים. אין לשער את גודל הנזק הרוחני שפלורליזם מסוג זה עלול לעולל לאמונתם הדתית של בני הנוער.
הפלורליזם התורני הוא עמוק הרבה יותר. הוא איננו כופר בקיומה של אמת אחת. הפלורליסט האמוני מאמין ש"משה אמת ותורתו אמת" לא מפני שהוא בחר בהם אלא מפני שיש אמת אחת בלבד. אם כן, במה בא לידי ביטוי הפלורליזם? הפלורליזם האמוני טוען שהאמת האלוקית ברדתה לארץ התנפצה לחלקים רבים, מהם גדולים ומהם קטנים, והתפזרה במרחבי עולם והאנושות. רסיסים ו"ניצוצות" זעירים של אמת הגיעו למרחקים ומסתתרים תחת "קליפות". הפלורליזם האמוני מבקש לחשוף את כל הניצוצות האלו ולצרפם אל המכלול, אל התורה האלוקית שבידינו, שהיא אמת גדולה.
סובלנות - הסובלנות השטחית טוענת "איש באמונתו יחיה". היא דוגלת בזכויות הפרט, ובזכותו של כל האדם לחיות את חייו בשקט בלא התערבות חיצונית של החברה, ובלבד שלא יפגע בזולת. היא מניחה שכל אחד הוא אי בודד, ישות עצמאית. היא גם מגדירה בצורה חילונית מהי פגיעה בזולת. סובלנות מסוג זה עלולה לחנך לאדישות כלפי קיום התורה. היא משדרת שחילול שבת ועבירות נוספות אינם ראויים לתגובה, להתייחסות.
הסובלנות האמונית איננה דוגלת ב"איש באמונתו יחיה" אלא ב"צדיק באמונתו יחיה". היא אינה מזלזלת בעבירות שנעשות בתוך החברה הישראלית. היא רואה בכך תופעה חמורה מאוד. על חילול שבת ועבירות נוספות כדו' אין עוברים לסדר היום, זה מזעזע את הנפש. הסבלן האמוני מודע לנזק הרוחני הגדול שמסבות עברות לחוסנו הרוחני של עם ישראל, הוא לא ויתר על חזון החזרה בתשובה של כלל ישראל. הוא זוכר את דברי הרמב"ם "כל הנביאים כולן צוו על התשובה, ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה...". ולמרות זאת הוא מגלה סובלנות. לא בגלל אדישות או ייאוש, אלא מפני שהוא מבין שאי אפשר להחזיר את עם ישראל בתשובה באמצעות כוח וכפייה. כדברי הראי"ה קוק על הדור: "הוא לא יוכל לשוב מיראה, אבל מאוד מוכשר הוא לשוב מאהבה". החזרה בתשובה של כלל ישראל עוברת דרך בירור וחיזוק האמונה, דרך בניין האומה בארץ ישראל, דרך התאמצות הציבור הדתי לחיות חיי תורה נעלים, דרך דוגמה אישית, דרך הסברה, דרך הארה. (המשך בשבוע הבא).
לתגובות: [email protected] . לב אבות - קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים, פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" - evavot.org.ill באתר - מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך, רבנים ופסיכולוגים.


תגיות: פתיחות | פלורליזם | סובלנות | התרבות המערביתמאמרים נוספים מעלון פרשת בהעלותך התשע"ג:
אני חולה נפש - הרב שלמה אבינר
הכל מהתורה - הרב דוד לנדאו
העדינות של... הקב"ה - הרב יעקב יפת
שַׁמְגַּר בֶּן עֲנָת - הרב שלמה אבינר
קשיי למידה - הדסה גהלי
התחדשות - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: