ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויצא
פרשה נוכחית: וישלח
פרשה הבאה: וישב
 


חינוך משולש

הרב ערן טמיר

שלוש פעמים בתחילת התורה פגשנו את השורש ח.נ.ך.
בפעם הראשונה ביחס לחנוך, בנו של קין, כמו שנאמר (בראשית ד' יז') "וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך, ויהי בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך". בפעם השנייה בשושלתו של שת כנאמר (שם ה יח'-כד') "ויחי ירד שתיים וששים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך... ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים". ובפעם השלישית ביחס לאברהם אבינו (שם יד' יד') כאשר הוא יוצא להציל את לוט מהשבי ושם נאמר "וירק את חניכיו ילידי ביתו שמונה עשר ושלוש מאות וירדוף עד דן".
מה משמעות הדברים?
נראה לומר שיש כאן שלוש תפיסות חינוכיות. הראשונה היא התפיסה של קין, שרואה את מטרת החינוך בהשתלמותו המקצועית של האדם ועשייתו לפיתוח ובניין העולם גם אם הדבר נוגד את הציווי והערכים האלקיים, שהרי אף על פי שלאחר שהרג את הבל נענש קין להיות נע ונד בארץ כלומר, לא לגור במקום קבוע ולהיות ללא שלוות נפש, עובר קין על ציווי ה' ברגל גסה, מתיישב בארץ נוד ולא עוד אלא שנהפך לקבלן בניין ראשי וקורא לשם העיר כשם בנו חנוך. תפיסה זו מסתכמת בניינו החומרי וההישגי של האדם, כפי שקיים במערכות חינוך רבות...
התפיסה החינוכית השנייה היא התפיסה של חנוך משושלת שת, שמרוב קדושה ורוחניות התעלה להיות כמלאך מהשמים (וכדברי החת"ס בהקדמתו ליורה דעה ע' שם) והשאיר את העולם הזה שלמטה מלא קלקולים מוסריים וחברתיים עד שלא היתה ברירה והגיע המבול שהרס את העולם. לפי תפיסה זו עניינו של החינוך הוא התעלות רוחנית אישית ללא קשר אל העולם הטבעי המציאותי, וללא לקיחת אחריות לקדם את החברה כולה לייעודה. גם תופעה זו מוכרת לנו מאוד במציאות חיינו...
תפיסת התורה נוגדת באופן עקרוני את שתי התפיסות ה'חינוכיות' הללו שבשושלת קין ובשושלת שת. תפיסת התורה שבה אנו, עם ישראיל, צריכים ללכת היא אותה הדרך שבה הלך אבינו הראשון אברהם.
כשאברהם אבינו שומע שלוט נשבה, הוא יוצא מיד למלחמה להצילו. אותם החניכים שלקח אברהם אבינו היו מצד אחד לפי פשט הכתוב 318 לוחמים מקצועיים ומאובזרים היטב כשהתמחותם הצבאית היא שחרור שבויים. אך בכך אין די ועל כן רש"י (במקום) אומר "חניכיו - חניכו (בלשון יחיד) כתיב, זה אליעזר שחינכו למצוות... שמונה עשר ושלוש מאות, רבותינו אמרו אליעזר לבדו היה והוא מניין גימטריא של שמו". כלומר החניכים שגידל אברהם אבינו בביתו כללו בתוכם שני צדדים. מצד אחד ספוגים ביראת שמים ובמצוות כאליעזר ומצד שני יודעים לפעול ולתקן את העולם גם בצדדים היותר עכורים שלו, כהרג במלחמה.
התורה אינה מספרת לנו סיפור טכני אלא באה ללמדנו תוכן עמוק שאליעזר הם 318 הלוחמים, ו318 הלוחמים הם הם אליעזר. ב"ה בדורנו רבים המתחנכים ע"פ תפיסה חינוכית זו, ומגלים זאת בפועל בחיבור שבין ערכי התורה ועולם העשייה. נזכה ללכת בדרכו של אברהם אבינו, לחבר שמים וארץ, קודש וחול, ולהאיר את המציאות מתוך ערכיה הרוחניים, ומתוך כך נזכה לגאולה שלמה במהרה.הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: