ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויחי
פרשה נוכחית: שמות
פרשה הבאה: וארא
 


הרה"ג ר' חיים פלאג'י

הרב רונן טמיר

"למדנו דאין לאדם להשתמש במשרתים שלו בעבודת פרך ובביזיון ובקושי השעבוד, כי אם ברחמנות, כי העושה להיפך מזה הוא נענש בעונש גדול להיות בעבדות ושעבוד או אחד מבניו" ("תוכחת חיים", פרשת וארא).
ר' חיים פלאג'י נולד בשנת ה'תקמ"ח באיזמיר שבממלכה העות'מאנית. סבו היה הראשון לציון הרה"ג ר' רפאל יוסף חזן, מחבר ספר "חקרי לב" ואחד מגדולי הפוסקים. ר' חיים למד תורה מפי סבו, שהסמיך אותו בגיל 29 בתואר "החכם השלם", הוא נודע כמתמיד עצום, כפי שהוא מעיד על עצמו: "ומעיד אני עלי שמים וארץ, כי מיום דעתי עד יום היותי בן 20 שנה, הייתי שוקד על לימודי ביום ובלילה בלתי שום ביטול כלל, כי לא הייתי מתעסק בשום עניין מענייני העולם כלל".
ר' חיים סירב לכהן בתפקיד ציבורי, וכך לאחר פטירת אביו הרה"ג ר' יעקב, הסכים ר' חיים להתמנות לדיין וראש ישיבה באיזמיר. לאחר כעשר שנים מונה לאב בית הדין, ובשנת ה'תרט"ו, בהיותו בן 69, נתמנה לתפקיד "חכם באשי" - התפקיד הרם ביותר באימפריה העות'מאנית. בכך ניתנו לו סמכויות שיפוט ואכיפה בגיבוי השלטונות, סמכויות בהן השתמש לרווחת הקהילה היהודית ובפרט העניים, היתומים והאלמנות. הוא הנהיג חלוקה של מיסי הקהילה לטובת העניים ועמלי התורה, הקים בית חולים יהודי באיזמיר ותיקן תקנת "חוק חינוך חובה" שיבטיח חינוך תורני בסיסי לכל ילדי הקהילה, לפני היציאה לעבודה.
בספרו "מועד לכל חי", כתב: "כשחל ט"ו בשבט בליל שני, מה טוב למי שחננו ה' בעושר, שיעשה חלוקה לתלמידי חכמים וצנועים ביום י"ד בשבט, לפחות כשחל במוצ"ש, מפני שיצאו משבת ואין להם כלום כדי לקנות פירותיהם, ועוללים שאלו ואין ידם משגת לקנות, ויש להם צער יותר משאר שנים. ואשרי אדם שיש לו עניים ותלמידי חכמים סביב לשולחנו בלילה הזה, ויהיה ברכת ה' בכל אשר לו, ויזכה לשנים רבות נעימות וטובות, אמן." (ס'י ל', אות י')
במסירות עצומה דאג ר' חיים לחלשים בקהילה, והיה למשענת לחסרי המגן. כך כתב על המכה את אשתו (דבר שלצערנו היה מצוין בתקופה זו): "והמכה את אשתו- מקובלני שיש יותר להחמיר בו ממכה את חבירו, ודרך הישמעלים בכך, אבל חלילה וחלילה לשום בן ברית לעשות זאת! והעושה כן- יש להחרימו ולנדותו ולהלקותו ולעונשו" (תוכחת חיים, ויקרא עמ' ע'ה).
ר' חיים פלאג'י זכה להוציא לאור עשרות רבות של ספרים בכל מקצועות התורה: הלכה, תנ"ך, מדרשים, שו"ת. בשנת ה'תר"א פרצה שריפה גדולה בשכונת היהודים באיזמיר ו-54 מספריו שהיו בכתב יד עלו באש. במהלך השנים שלאחר מכן שחזר ר' חיים בעל-פה רבים מהם. בסיום כתיבת כל ספר, היתה נערכת סעודת מצווה ובה היה מחלק ר' חיים את ספריו חינם אין כסף.
שמחה עצומה שמח ר' חיים על תחייתה של ארץ ישראל וישובה, ושיבח מאוד את הפועלים והמסייעים לכך. כך כתב אודות השר מונטיפיורי, עמו עמד בקשר אישי הדוק: "ועתה זכינו בימינו דהגביר השר הגדול סיר משה מונטיפיורי נר"ו, מלבד צדקת ה' אשר עשה עם יושבי ארץ ישראל, גם כן קנה שדות לארכה ולרחבה משום ישוב ארץ ישראל לבנות ולנטוע.. ועליו יאמר: משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו, וזה מצמיח ישועה בעזרת ה' במהרה בימינו, אמן." ("ארצות החיים" על מעלת ארץ-ישראל, שער י', מ"ד)
גם בזמן עלילת הדם בדמשק פעל ר' חיים רבות ורתם את השר מונטיפיורי ואת הברון רוטשילד להצלת יהודי סוריה.
דאגתו לבני קהילתו לא ידעה גבול, ואף כאשר חלה ונטה למות- ביקש כי לא יטריחו את כל הציבור בתפילות לרפואתו, אלא ישכרו כמה מעניי העיר לכך.
ביום י"ז שבט ה'תרכ"ח, השבוע לפני 145 שנה, בהיותו כבן 80 שנה, נפטר הרה"ג ר' חיים פלאג'י לבית עולמו. אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה, כולל גדוד הצבא התורכי ונציגי השלטונות. את ארונו הקיפו בני הקהילה כשהם נושאים איתם את ספריו הרבים ונרות בידיהם. מסורת מספרת כי עם תום ההלוויה כיבה משב רוח חזק את כל הנרות, ובאותה השעה ראו כמה ממקובלי צפת בחלום כי ראש בני הגולה הרה"ג ר' חיים פלאג'י נפטר לבית עולמו.
על מצבתו נכתב: "מופת הדור והדרו, חד בדרא, ותורה יבקשו מפיהו מארבע פינות, עטרת חכמים אבי יתומים ודיין אלמנות, רך כקנה ומעביר על מידותיו בכל פינות, אוהב את המישרים עד אמת, ענוה צדק אהוב לשמיים ולבריות ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות".
הרה"ג ה"חכם באשי", רבי חיים פלאג'י זצ"ל, זכותו תגן עלינו, אמן.
תגיות: גדולי ישראל | חכם באשי | ר' חיים פלאג'ימאמרים נוספים מעלון פרשת בשלח ה'תשע"ג:
הגיור בימינו - הרב שלמה אבינר
שירת דבורה (להפטרה) - הרב דוד לנדאו
להיות הורה מוביל - ד"ר מיכאל אבולעפיה
וימתקו המים - הרב אייל ורד
חרוב- ניגון של גישור - הרב נתנאל לוי
מוזיאון אמוני - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: