ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ויחי
פרשה נוכחית: שמות
פרשה הבאה: וארא
 


שירת דבורה (להפטרה)

הרב דוד לנדאו

בתקופה המתוארת בספר שופטים היו לנו הרבה צרות עם העמים השכנים: "כל גוים סבבוני". אבל מתוך השראת השכינה של דבורה, הנביאה השופטת, הגענו למצב מוצלח מאוד: "ותשקוט הארץ ארבעים שנה", ובינתיים נתחזק לקראת העתיד. ההתרוממות הרוחנית התגלתה באישיות המרכזית בישראל. מתוך ההתרוממות השירית המחשבתית והרוחנית הזאת, מתוך חיזוק התוכן הרוחני והשפעת הנבואה בישראל, היא הדריכה את ברק שר הצבא.
זאת נבואה שהוצרכה לדורות, וגם מצבנו הוא בערך כזה. כמובן, מופיעים גם כל מיני פרטים ו"פלגות". גם אצלנו יש כל מיני מפלגות... נזכה להתרומם התרוממות רוחנית שירית גדולה בישראל, מעל לשטחיות, לחילוניות ולסיבוכי העם-הארצות ומיעוט התורה. עלינו להרבות אמונה ודבקות אלוהית, ולהשתחרר מקטנות הדעת והרוח. ככל שנתגדל בהתרוממות מחשבתית שירית, יותר נזכה למסירות נפש אמיתית על ארץ ישראל, ועל עם ישראל; נגיע לגבורה רוחנית ופוליטית, לקידוש השם ולהצלחה, ואז גם לגויים תהיה יותר יראת כבוד כלפינו. מתוך השראה רוחנית, רוממה ונשגבה, התרוממות רוח עילאית, התעלות של תורה בישראל, השתחררות מקטנות הדעת, - תיעלם הבטלנות שלנו ויופיעו עוז ואומץ, וגם לגויים תהיה יותר דרך ארץ כלפינו. וככל שנהיה יותר גיבורים מבחינה רוחנית, תורנית, מדינית, יותר יחול עלינו שם שמים. וכמו כן, ככל שיהיה יותר שלום, אחדות, הוקרה הדדית והבנה הדדית בין המפלגות, כמאמר הנורא של חז"ל "גדול השלום שאפילו ישראל עובדים עבודת כוכבים ושלום ביניהם, כביכול אמר הקדוש ברוך הוא אין השטן נוגע בהם", שנאמר: "חבור עצבים אפרים הנח לו", ככל שיהיה שלום אפילו במצבים היותר מסובכים - נזכה לקבל את ההופעה של "ד' עֹז לעמו יתן, ד' יברך את עמו בשלום". נזכה ל"ונשגב ד' לבדו ביום ההוא", מעל כל התכניות הפוליטיות של הגויים אשר סבבונו. כי הגיע זמן התחיה הרוחנית [1].

מקורות:
[1] ע"פ שיחות הרצ"י שמות עמ' 174.


תגיות: שבת שירה | שירה | אחדות | שירת דבורהמאמרים נוספים מעלון פרשת בשלח ה'תשע"ג:
הגיור בימינו - הרב שלמה אבינר
הרה"ג ר' חיים פלאג'י - הרב רונן טמיר
להיות הורה מוביל - ד"ר מיכאל אבולעפיה
וימתקו המים - הרב אייל ורד
חרוב- ניגון של גישור - הרב נתנאל לוי
מוזיאון אמוני - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: