ערוץ מאיר

באהבה ובאמונה

כל הנושאים
פרשה קודמת: ואתחנן
פרשה נוכחית: עקב
פרשה הבאה: ראה
 


חברותא ומו"מ באמונה ובעבודת ה'

הרב אלישע אבינר

במאמר האחרון עסקנו בעצה החינוכית של הרב יוסף יוזל הורביץ, מראשי תנועת המוסר, מייסד ישיבת נובהרדוק, והרב קלונימוס קלמיש שפירא הי"ד, האדמו"ר מפיאסצנה: חברוּת ב"חבורה" לעבודת ה'.
הרב יוסף יוזל הורביץ שִכלל את הרעיון והוסיף לו נדבך חינוכי שהוא עצמו למד מהרבולוציונרים (מהפכנים רדיקאלים ברוסיה). הרבולוציונרים נהגו לערוך אסיפות ולנהל בהן ויכוחים אידיאולוגיים בינם לבין עצמם, על מנת לחדד את דרכם האידיאולוגית ולהתחזק בה. אמר ר' יוזל, אם זה טוב להם, מדוע לא נשתמש בה לחיזוק עצמי במוסר ובעבודת ה'. הוא הכניס אותה לישיבות שלו במתכונת של ויכוחים ברמת "חברותא" על רעיונות המוסר. לאחר לימוד המוסר, היו התלמידים קמים ממקומותיהם, מסתדרים זוגות-זוגות (לרוב, מבוגר עם צעיר) ומתחילים להתווכח על רעיונות מוסריים, מבררים ביניהם את דרכי המוסר ודנים על בעיות החיים. התלמידים היו מטיילים הלוך ושוב בבית המדרש ומתווכחים. ר' יוזל כינה את שיטה הזו "בוּרסה". כמו הסוחרים בבורסה המתווכחים על מחירי הסחורה, מציעים הצעות ומתכננים תכניות כלכליות לטווח ארוך ומשפיעים על מחירי השוק, כך בבורסה של המוסר, דנים ומתווכחים על יראת ה', עורכים חשבונות של רווח והפסד, ומשפיעים על עליית הנפש וירידתה.
מה החידוש? - העתקת מתכונת לימוד הגמרא לעבודת המוסר. בלימוד גמרא אין מסתפקים בלימוד עצמי ובהאזנה לשיעורים אלא לומדים בחברותא על מנת לברר ולהעמיק, להגיע לנקודת האמת, ולבסוף גם לחדש. ר' יוזל טען שכך צריך להיות גם בעבודת המוסר. לא להסתפק בלימוד מוסר פאסיבי - קריאת ספרי מוסר והאזנה להדרכות רוחניות, אלא נדרש לימוד תוסס, שמביא להזדהות והפנמה, ולחידושים בעבודת ה'. את זה ניתן להשיג רק בלימוד בחברותא. גם אם חלק מהויכוחים יהיו מלאכותיים ומן השפה ולחוץ, סופם לחלחל בנפש ולהשפיע עליה.
זהו חידוש גדול: נושאים ונותנים לא רק על הסברות של סוגיה בחושן משפט אלא גם על הדרכות בעבודת ה', האם הן יעילות, וכיצד, ומדוע, ובאיזה אופן. בוחנים אפשרויות נוספות, מקשים ומתרצים.
נדמה שגם מרן הראי"ה קוק רצה שלימודי האמונה יהיו אינטנסיביים ותוססים כמו לימודי הגמרא. לא רק להגות בספרי אמונה אלא גם לפלפל ברעיונות המוזכרים בהם. וכך כתב באיגרותיו: "כל ישעי וחפצי שיתרגלו הצעירים בעלי-הכשרון ללמוד, בגירסא תחילה ואחר כך בעיון, את החלק המוסרי והמדעי [= מדעי האמונה] שבתורה... וכל כך תהיה ההתעסקות בהלכות דעות שבתורה עושה פריה, עד שהפלפול, החקירה, הביאור והחידוש, בענינים הללו יהיה מצוי אצל כל צעיר בעל-כשרון, כמו שהוא מצוי ב"ה בחלק המעשי [= לימוד הגמרא]..." (אגרת פט'). "המקצועות הרוחניים שבתורה מוכרחים הם שיעבדו, באותו המרץ שנעבדו ושצריכים להעבד המקצועות המעשיים שלה... ומשא-ומתן ושאלות ותשובות בהלכות דעות ואמונות צריכים להיות נכתבות... ואלה השאלות ותשובות יעמדו לנו בדורנו זה במערכה אחת עם כל השאלות ותשובות של גאוני הדורות, המלאים פרטים מעשיים בבירור הצד המעשי של היהדות..." (אגרת קסד').
למרות השוני הגדול בין אמונה לגמרא מבקש הרב "לפלפל" במקצוע האמונה, לברר ולחדש, עד לכתיבת שו"ת באמונה. זהו חידוש גדול, מפני שיש הסבורים שעדיף ללמוד אמונה מתוך תמימות, לא להקשות קושיות ולא לתרץ תירוצים, ובוודאי שלא לחדש חידושים. זה מסוכן. אפילו יותר מסוכן מחידוש בגמרא, מפני שזה עלול להוביל לאפיקורסות. הרי בדורות האחרונים בקושי עסקו במקצועות האמונה, בגלל החשש שהדרישה והחקירה בהם תבלבל את הלומד ותסיט אותו מאמונת אבותיו, היעלה על הדעת לעודד פלפול וחידוש?! אבל, הרב קרא לפלפל במקצוע האמונה, כדי להעמיק ולהפנים, ולא להגות בו בצורה שטחית.
המתכונת הנוחה ביותר לפלפול במקצוע האמונה הוא הלימוד בחברותא. הוא מאפשר לברר וללבן את עומק העניין, ולא רק לדלקם ולצטט עיקרי אמונה.
בהתאם לשיטתו, הרבה הרב - בשיעוריו בספרי אמונה - להשוות בין השיטות השונות. וכך כתב: "כשם שאין לחוש כשמרצים שיטות שונות בהלכה ומפלפלים בהן... כן אין לנו לחוש מפני שיבושי ההלכות הללו [= הלכות דעות, אמונה] מאותן שלא שמשו כל צרכם, אם רק נעסוק במקצוע של תורה זה בדרך שקידה וקביעות" (אגרת תקא'). "כשם שהעושר של ההלכה משתלם הוא על ידי ידיעת כל השיטות כולן, בין שהן מוסכמות להלכה ובין שהן דחויות, מפני שריבוי הידיעה והכרת הגוונים המרובים והשונים מחכים את הלומד להיות עושה את עצמו, שיעשה בעצמו אדם מקורי היודע לזרות ולהבר, להכריע ולחדש - כמו-כן העושר האגדי... מכשיר את האדם להיות בעצמו איש חי חיים רוחניים וקדושים, באופן שיהיה יכול לחדש מעצמו דרכים רבים ונשגבים, להאיר באורה של תורה, בכל הצדדים שהדור צריך להם בימינו" (אגרת קמט').

לתגובות: [email protected] . לב אבות - קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים, פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" - evavot.org.ill באתר - מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך, רבנים ופסיכולוגים.
תגיות: מקצוע האמונה | לימוד אמונה | פילפול | לימוד בחבורה | חברותאמאמרים נוספים מעלון פרשת בשלח ה'תשע"ג:
הגיור בימינו - הרב שלמה אבינר
שירת דבורה (להפטרה) - הרב דוד לנדאו
הרה"ג ר' חיים פלאג'י - הרב רונן טמיר
להיות הורה מוביל - ד"ר מיכאל אבולעפיה
וימתקו המים - הרב אייל ורד
חרוב- ניגון של גישור - הרב נתנאל לוי
מוזיאון אמוני - הרב חנוך בן פזי זצ"ל

הצטרפות לרשימת התפוצה
לקבלת העלון ועדכונים מערוץ מאיר מידי שבוע במייל הירשם כאן: